ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2020 - 2022 METŲ STRATEGINIS
VEIKLOS PLANAS

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2021-2023 METŲ STRATEGINIS
VEIKLOS PLANAS

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRAS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRAS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2020 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO SRITYS,
RODIKLIAI IR JŲ ASPEKTAI, KOKYBĖS VERTINIMO LYGIAI