Direktoriaus atostogos   2021 09 22.  Direktorių pavaduoja Genovaitė Beleckaitė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)