Šiaulių jaunųjų turistų centro teikiamų paslaugų įkainiai
 
Eil.
Nr.
Kodas
Paslaugos
Kiekis/laikas Kaina Eur.
1 14.1.
Nakvynė Jaunųjų turistų centro
nakvynes namuose
1 para 5,00
         
         
         
         
         
7 15.1. Sportinių žemėlapių sudarymas ir gamyba  A5 formato 1 lapas 0,30
8 15.2. Sportinių žemėlapių sudarymas ir gamyba  A4 formato 1 lapas 0,60
9 15.3. Sportinių žemėlapių sudarymas ir gamyba  A3 formato 1 lapas 1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Informacija pateikta    2017-01-20