ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO VALDYMO STRUKTŪRA

Vardas pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Marija Agnė Kalasauskaitė Turizmo mokytoja Neturi
Rolandas Šidlauskas Turizmo mokytoja Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas
Saulius Kelmelis Turizmo mokytoja Neformaliojo švietimo vyresnysis mokytojas
Edita Gapšienė Orientavimosi sporto mokytoja Vyresnioji mokytoja
Karolis Limantas Orientavimosi sporto mokytojas Neturi
Gražina Plungienė Turizmo mokytoja Vyresnioji mokytoja
Gražina Mickuvienė Turizmo mokytoja Mokytoja metodininkė
Nerijus Vidžiūnas Orientavimosi sporto mokytojas Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas
Romualdas Veršinskas Orientavimosi sporto mokytojas Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas
Artūras Gapšys Orientavimosi sporto mokytojas Neformaliojo švietimo vyresnysis mokytojas
Daiva Uržienė Kraštotyros mokytoja Vyresnioji mokytoja
Daugirdas Stonys Orientavimosi sporto mokytojas Neformaliojo švietimo vyresnysis mokytojas
Irena Vidžiūnienė Orientavimosi sporto mokytojas Mokytoja metodininkė
Marija Gedminienė Kraštotyros mokytoja Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja
Genovaitė Beniušienė Kraštotyros mokytoja Vyresnioji mokytoja
Rita Margevičienė Kraštotyros mokytoja (Mikelių mokykla) Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė
Danguolė Masandukienė Kraštotyros mokytoja Mokytoja metodininkė
     

 

                     Mokytojai   Tel.  8~41 399782    El. paštas   sjtc@splius.lt   (reikalavimai pareigybei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Informacija pateikta      2020-01-02