ATLYGINIMAS UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ
 
            Atlyginimo dydį nustato Šiaulių miesto savivaldybės taryba.
Programa
Mokama suma per mėnesį
Kraštotyros ugdymo
4 Eur.
Orientavimosi vietovėje ugdymo
4 Eur.
Turistinių įgūdžių ugdymo
4 Eur.
           Atlyginimas už Šiaulių jaunųjų turistų centre teikiamą neformalujį švietimą mokamas vadovaujantis dokumentais:
 
Lengvatų už Šiaulių jaunųjų turistų centre teikiamą neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašas.
          Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašas