ATLYGINIMAS UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ
 
            Atlyginimo dydį nustato Šiaulių miesto savivaldybės taryba.
Programa
Mokama suma per mėnesį
Kraštotyros ugdymo
5 Eur.
Orientavimosi vietovėje ugdymo
5 Eur.
Turistinių įgūdžių ugdymo
5 Eur.
           Atlyginimas už Šiaulių jaunųjų turistų centre teikiamą neformalujį švietimą mokamas vadovaujantis dokumentais:
 

ATLYGINIMO  UŽ ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRE  TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ  MOKĖJIMO IR MOKĖJIMO LENGVATŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 
          ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS  ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS MOKĖJIMO  TVARKOS APRAŠAS