ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO VALDYMO STRUKTŪRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius
Romualdas Pelenis,
trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija.   8~41 523991

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Genovaitė Beleckaitė,
trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija,
neformaliojo švietimo
 (orientavimosi sportas)
mokytoja metodininkė 8~41 399782
Ūkio dalies vedėjas
Dainius Sutkus
     8~41 523992
Raštinės vedėja
Aistrė Mikalauskienė
    8~41 523992

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginių organizatorius
Evaldas Liekmanis
neformaliojo švietimo
 (orientavimosi sportas)
mokytojas metodininkas 8~41 399782
Aplinkos darbuotojai
  Darbininkas
  Kiemsargis
  Budėtojai,, valytojai
  Kūrikai
 

Informacija pateikta      2021-01-20