NETRADICINIŲ KALĖDINIŲ KOMPOZICIJŲ PARODA - KONKURSAS
                                                                          „NEĮPRASTAS KALĖDŲ DŽIAUGSMAS“
                                                                                                      NUOSTATAI
    Kalėdos – džiaugsmo, susitaikymo šventė, kurios neįsivaizduojame be eglutės ir jos spyglių kvapo, margaspalvių papuošalų
spindesio. Puoselėjant gamtosaugines idėjas, galima nepakenkti miškui ir neįprastomis priemonėmis sukurti netradicinę kalėdų
eglutę ar kalėdinę puokštę, šventinį vainiką, kitas kompozicijas ir patirti neįprastą Kalėdų džiaugsmą.
                                                                              PARODOS - KONKURSO TIKSLAS
   Ugdyti Šiaulių jaunųjų turistų centro bendruomenės meninę kompetenciją, aplinkosauginę
kultūrą, meilę ir atsakomybę gamtai.
                                                                                      KONKURSO UŽDAVINYS
   Sukurti kalėdines kompozicijas, taikant fitodizaino ir ekologines žinias praktiniame-kūrybiniame darbe
                                                                               KONKURSO ORGANIZAVIMAS
Konkurse dalyvauja JTC mokiniai, mokytojai, tėvai ir kiti bendruomenės nariai
Dalyviai komponuoja kalėdinę-naujametinę kompoziciją, netradicinę eglutę, kalėdinius vainikus ir kitas kompozicijas.
Kompozicijų kūrimui galima naudoti gamtines medžiagas, stiklą, vielas, popierių, dekoravimo medžiagas ir aksesuarus.
Darbai eksponuojami Šiaulių jaunųjų turistų centre.
Konkursiniai darbai autoriams grąžinami.
                                                                                                LAIKAS, VIETA
Kūrybiniai darbai pristatomi iki 2011 m. gruodžio 16 d. į kraštotyros kabinetą.                                                                                                 KONKURSO NUOSTATAI
Parodos – konkurso kompozicijos eksponuojamos nuo 2011 m. gruodžio 19 d. iki 2012 m. sausio 12 d.
Šiaulių jaunųjų turistų centre                                                                                                                                        KONKURSO REZULTATAI
Parodos -konkurso apdovanojimai vyks 2012 m. sausio 12 d. 16.30 val. Šiaulių jaunųjų turistų centre
                                                                                   DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
Konkurso dalyviai, vertinimo komisijos sprendimu, apdovanojami diplomais ir prizais.
                                                                                                 VERTINIMAS
Vertinimo kriterijai:
Idėjos atitikimas.
Kūrybinio darbo originalumas.
Naudotos technikos savitumas.
Estetinis kūrybinio darbo pateikimas.
Kūrybinius darbus vertina konkurso vertinimo komisija.
                                                                                                    INFORMACIJA
Parodos konkurso koordinatorės – kraštotyros mokytojos Simona Bačiūnienė, tel. 860282993 ir Vida Šambarienė, 865094262