KONKURSO NUOSTATAI
2011-2012 m.m. Konkurso ataskaita
ŽYGIO PASAS  (PDF)
2012-2013 m.m. REZULTATAI

 

2013-2014 m.m.
ATASKAITA
REZULTATAI

 

KONKURSO NUOSTATAI 2014-2015
REZULTATAI
 
2015-2016
REZULTATAI
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
2016-2017 MOKSLO METŲ TURISTINIŲ ŽYGIŲ KONKURSO
„MIKLINK KOJAS, PAŽINK KRAŠTĄ“,
NUOSTATAI
 
                                                                                       I. BENDROJI DALIS
 
1. Turistiniai žygiai - yra patraukli ir prieinama bet kurio amžiaus ir galimybių vaikams, sveikata stiprinanti aktyvi fizinė veikla, jungianti savyje racionalų poilsį su lavinimosi uždaviniais.Turistinių žygių konkurso “Miklink kojas, pažink kraštą” nuostatai nustato Šiaulių jaunųjų turistų centro skirtingų rūšių turistinių žygių (pėsčiųjų, vandens, dviračių, slidėmis) konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką 2016-2017 mokslo metais.
 
                                                                                II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Tikslas: Puoselėti ir plėtoti Šiaulių jaunųjų turistų centro turistinės veiklos tradicijas.
3.Uždaviniai: Paskatinti visus Šiaulių jaunųjų turistų centro mokinius ir jų šeimos narius dalyvauti, bendroje sveikatą stiprinančioje turistinėje veikloje; Išaiškinti aktyviausius turistinių žygių konkurso dalyvius.
 
                                                                                            III. DALYVIAI
4. Žygiuose gali dalyvauti visi mokiniai, jų tėvai ir kiti šeimos nariai, mokytojai, buvę JTC mokiniai ir jų šeimos nariai,mokytojai
                                                                                     IV. LAIKAS IR VIETA
5. Žygiai vykdomi 2016 m. rugsėjo 27 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.
6. Įvairios trukmės žygiai gali būti vykdomi Lietuvoje ir už jos ribų.
 
                                                                                        V. VADOVAVIMAS
7.Žygius organizuoja ir jiems vadovauja JTC mokytojai.
8.Žygio vadovas organizuoja visapusišką keliautojų grupės dalyvių pasiruošimą.
9.Žygio vadovas atsako už keliautojų saugumą.
10. Žygio vadovas pildo kiekvieno žygio pasą. Po žygio palieka žygio pasą segtuve.
 
                                                                 VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
11. Nugalėtojai nustatomi atskirose amžiaus grupėse: 1-5 kl., 6-8 kl., gimnazistų
suaugusiųjų (mokytojai, tėvai) ir šeimų grupėje.
12. Rezultatai nustatomi asmeniškai sumuojant atliktų žygių kilometrus. Pradinio ir pagrindinio moksleiviško amžiaus grupėse atskirai skaičiuojami mergaičių ir berniukų asmeniniai rezultatai.
13. Dalyviai užėmę 1-3 vietas apdovanojami prizais ir diplomais.
 
                                                                                     VII.ŽYGIO ATASKAITA
14. Pasibaigus konkursui, grupių mokytojai parengia savo grupių žygių suvestines lenteles atskirai pagal žygio rūšis ir pateikia konkurso kuratoriams pagal ugdymo kryptis.
15. Konkurso rezultatus parengia kuratoriai ir konkurso koordinatorė Gražina Mickuvienė, informacija tel.867812352.
16. Konkurso dokumentai (nuostatai, žygio pasas, suvestinės lentelės ir kt.) skelbiami www.sjtc.lt (Miklink kojas, pažink kraštą)

 

2019-2020 METŲ
REZULTATAI

2018-2019 METŲ
REZULTATAI
KONKURSO NUOSTATAI
2016-2017