KRAŠTOTYROS UŽDUOTIS

Darbą atliko ……………………………………………………………………………………

Data ………………………………………………………………………………………………..

Informaciją padėjo surinkti …………………………………………………………………

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas šiandien

Mokyklos pavadinimas tarybiniais (sovietiniais) laikais

Kas iš  artimųjų mokėsi šioje tarybinių (sovietinių) laikų mokykloje ? Kokie išlikę prisiminimai, įvykiai  ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atsisiųsti >>>