MIESTO MOKINIŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO SLIDĖMIS VARŽYBŲ „JTC TAURĖ“
                                                                     N U O S T A T A I
                                                            I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.Skatinti mokinius sistemingai sportuoti.
2. Populiarinti orientavimosi sportą slidėmis.
3. Išaiškinti stipriausius atskirų amžiaus grupių sportininkus žiemos trasose.
                                   II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VADOVAVIMAS
4. Miesto mokinių orientavimosi sporto slidėmis varžybas „JTC taurė“ organizuoja ir vykdo Šiaulių jauųjų turistų centras.
Varžybų koordinatorius Evaldas Liekmanis, Šiaulių jaunųjų turistų centro renginių organizatorius.
Varžybų organizatoriai: Artūras Gapšys, RomualdasVeršinskas, Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojai.
5. Varžybos vykdomos Salduvė parke etapais:
                                                                                2011m. sausio 12 d.  (treniruotė)
                                                                                2011 m. sausio 21 d.
                                                                                2011 m. vasario 4 d.
                                                                                2011 m. vasario 11 d.(nevyko)
                                                                                2011 m. kovo 3 d.
                                                                                2011 m. kovo 10 d.
Varžybų centras - Šiaulių jaunųjų turistų centras (Rygos g. 36).          Startas 16.00-16.30 val.
                                                                      III. DALYVIAI
6. Varžybos vykdomos šiose amžiaus grupėse (M – mergaitės, V – berniukai,):
M,V-12 (gimę 1999 ir jaunesni); M, V – 14 (vaikų) – gim.1998 - 97 m.;
M, V – 16 (jaunučių) - gim. 1995-96 m.; M, V – 18 (jaunių) - gim. 1994 m. ir vyresni.
                                                                      IV. PROGRAMA                                               VARŽYBŲ NUOSTATAI
                                                                                                                                         VARŽYBŲ REZULTATAI
7. Orientavimosi sporto slidėmis trasa nurodyta kryptimi.
                                                         V. REZULTATŲ NUSTATYMAS
8. Etapuose laimi dalyvis greičiausiai įveikęs trasą.
9. „JTC taurės“ laimėtotojas, kiekvienoje amžiaus grupėje, nustatomas susumavus keturių geriausių rezultatų taškus.
Taškai skitiami:1vieta -20tšk., 2v.-17t., 3v.-15t., 4v.-14t., 5v.-13t.…. Komandiniam rezultatui sumuojami dalyvių surinkti
taškai.
                                                                   VI. APDOVANOJIMAI
10. Etapų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais. Visi dalyviai – varžybų emblema. „JTC taurės“ varžybų
nugalėtojai  ir prizininkai (kiekvienoje amžiaus grupėje) – prizais. Komandos – diplomais.
                                                        VII. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
11. Apie dalyvavimą varžybose (sportininko pavardę, vardą, amžiaus grupę ) iki sausio 10 dienos, pranešti
Jaunųjų turistųcentrui (Rygos 36) tel. 8 41 399782 el. paštas evaldasl@splius.lt .
Informacija - E.Liekmanis tel. 399782 mob. 8 606 04719