ŠIAULIŲ MIESTO MOKINIŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ “AUKSINIS RUDUO 2012
                                                                                   N U O S T A T A I
 
                                                                         1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.Populiarinti orientavimosi sportą mokinių tarpe, skatinti sistemingai juo užsiiminėti. Siekti turiningo
laisvalaikio užimtumo. Išaiškinti stipriausius orientacininkus, mokyklų komandas.
                                                                                II. LAIKAS IR VIETA
2.Varžybos vykdomos 2012-09-22 Spaudžiuose. (Kelmės raj.)
                                                                 Startas 11.30 val.            III. VADOVAVIMAS
3. Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras
                 Vyr. teisėjas        E. Liekmanis
                 Vyr. sekretorius  M. Nakvosas
                 Distancininkas    A. Gapšys                                                 IV. DALYVIAI
4. Varžomasi keturiose amžiaus grupėse
M,V-18 (1994-1995); M,V-16 (1996-1997), M,V-14 (1998-1999), M,V-12 (2000-ir jaunesni)
Komandoje - dalyvių skaičius ir grupės neribojamos                     V. PROGRAMA
5. Orientavimasis pasirinktinai (surasti kuo daugiau kontrolinių punktų per 1val.)
                                                                          VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS                 VARŽYBŲ NUOSTATAI
6. Laimi dalyvis surinkęs daugiausia taškų: Taškai skiriami 1KP- 3t.                                                                                VARŽYBŲ REZULTATAI
Už pavėluotas (pilnas ar nepilnas) minutes atimamas vienas taškas
7. Komandiniam rezultatui – sumuojami 10-ties mokinų, surinkusių daugiausia taškų, rezultatai.
                                                                                 VII. APDOVANOJIMAS
8. Nugalėtojai ir prizininkai (kiekvienoje amžiaus grupėje) apdovanojami prizais, diplomais. Visi dalyviai – varžybų emblema.
                                                                                      VIII. PARAIŠKOS
9. Apie dalyvavimą varžybose, dalyvių skaičių, iki rugsėjo 20 dienos pranešti Jaunųjų turistų centrui (Rygos 36) tel. 399782, faks. 523991, e.paštas evaldasl@splius.lt                                                  IX. ATVYKIMAS Į VARŽYBAS
10. Į varžybas išvykstame:
10.00 val. iš autobusų stoties( laikinosios autobusų stoties Dubijos gatvėje)
10.15 val. pietinio raj.                                                                                INFORMACIJA
 
E.Liekmanis tel. 8-41-399782, mob.t. 8 606 04719
www.sjtc.tinkle.lt