ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBOS
                                                                                              „MIESTO PARKAI -2012“    
 
                                                                                                                      I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
                                                                          1. Populiarinti orientavimosi sportą , skatinti sistemingai juo užsiiminėti.
                                                                          2. Išaiškinti stipriausius orientacininkus sprinto trasose.
                                                                          3. Tobulinti orientavimosi vietovėje įgūdžius.
                                                                                                        II.VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
                                                                          4. Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras.
                                                                               Varžybų koordinatorius – Evaldas Liekmanis
                                                                                                                             III. LAIKAS IR VIETA
                                                                          5. Varžybas sudaro pavasario ir rudens etapai. Varžybų pradžia 16,30val.
                                                                                   Varžybos                                                     Vyr. teisėjas                        Distancininkas
                                                                                   2012-04-13   Miesto centras                     Daugirdas Stonys              Nerijus Vidžiūnas
                                                                                   2012-04-17   Salduvės parkas                   Artūras Gapšys                  Donatas Mickus
                                                                                   2012-04-24   Dainų parkas                         Nerijus Vidžiūnas               Daugirdas Stonys
                                                                                   2012-04-30   Centrinis miesto parkas       Irena Vidžiūnienė               Romualdas Veršinskas
                                                                                   2012-10-03   Lieporių parkas                     Justinas Limantas              Mindaugas Nakvosas
                                                                                            "Saulėtekio" gimnazijos stadionas
                                                                      2012-10-09   Dainų parkas                         Irena Vidžiūnienė               Nerijus Vidžiūnas
                                                                                                         Šiaulių  Arenos mašinų stovėjimo aikštė
                                                                      2012-10-18   Dainų progimnazija              Edita Gapšienė                    Daugirdas Stonys
                                                                      2012-10-24   Aušros takas                        Artūras Gapšys                  Justinas Limantas
 
                                                                                                                                      IV. DALYVIAI
                                                                           6. Amžiaus grupės: M,V-35 gimę 1977 m. ir vyresni, M-V-21 gimę 1993 m. ir vyresni, M,V-18
                                                                                (1994- 1995), M,V-16(1996- 1997), M,V-14(1998-1999), M,V-12 gimę 2000 m. ir jaunesni.
                                                                                                                                   V. PROGRAMA
                                                                           7. Orientavimasis sprinto trasose
                                                                                                                      VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS
                                                                           8. Laimi dalyvis greičiausia įveikęs distanciją (kiekvienoje amžiaus grupėje).
                                                                               Varžybų rezultatas nustatomas susumavus 6-ių geriausių rezultatų taškus iš 8-erių varžybų
                                                                               Taškai skiriami : 1v.-20t. 2v.-17t., 3v.- 15t., 4v.-14t., ....,15v.-3t., 16v.-2t.,17v.-1t.
                                                                                                                             VII. APDOVANOJIMAS
                                                                          9. Kiekvienų varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais. Varžybų nugalėtojai ir
                                                                              prizininkai – diplomais, prizais. Visi varžybų dalyviai – varžybų emblema.
                                                                                                                                     VIII. PARAIŠKOS
                                                                         10. Apie dalyvavimą varžybose (vardą, pavardę, amžiaus grupę ) pranešti
                                                                               Šiaulių jaunųjų turistų centrui (Rygos 36) tel. 399782 fax. 523991
                                                                               el.paštas evaldasl@splius.lt    iki   2012-10-02
                                                 Suaugusieji  moka  5 Lt. starto mokestį.
                                                                                                                             IX. INFORMACIJA
                                                                           E.Liekmanis tel.399782, mob.8 606 04719
                                                                               www.sjtc.tinkle.lt

STARTO PROTOKOLAI

I TURO REZULTATAI

II TURO REZULTATAI

III TURO REZULTATAI

IV TURO REZULTATAI

V TURO REZULTATAI

VI TURO REZULTATAI

VII TURO REZULTATAI

VIIITURO REZULTATAI

SUMA

 

VARŽYBŲ NUOSTATAI