ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ
                                                                      „TORTŲ ESTAFETĖS -2012“
                                                                              N U O S T A T A I
 
                                                                   I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti orientavimosi sportą , skatinti sistemingai juo užsiiminėti.
2. Sudaryti sąlygas mokiniams kelti orientavimosi sporto meistriškumą, ugdyti fizinius gebėjimus.
2. Išaiškinti stipriausius orientacininkus estafetės rungtyje.
3. Tinkamai pasiruošti respublikinėms orientavimosi sporto varžyboms.
                                                     II.VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras.
Varžybų koordinatorius – Evaldas Liekmanis
Distancininkas – Romualdas Veršinskas
                                                                        III. LAIKAS IR VIETA
5.Varžybos vykdomos 2012 m.gegužės 14d. Salduvės parke.
Startas Pavasario ir Vilniaus gatvių sankirtoje, toliau pagal markiriuotę. Varžybų pradžia 17val.
                                                                                IV. DALYVIAI
6. Amžiaus grupės: M,V-18(1994- 1995), M,V-16(1996- 1997), M,V-14(1998-1999),
M,V-12 gimę 2000 m. ir jaunesni.
                                                                                                        VARŽYBŲ NUOSTATAI
                                                                               V. PROGRAMA                                                VARŽYBŲ REZULTATAI
7. Keturių etapų orientavimosi estafetės. Komandos sudėtis 2-dalyviai.
                                                                  VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS
8. Laimi komanda greičiausiai įveikusi distanciją (kiekvienoje amžiaus grupėje).
                                                                            VII. APDOVANOJIMAS
9. Varžybų nugalėtojai apdovanojami prizu (kiekvienoje amžiaus grupėje). Visi varžybų dalyviai – varžybų emblema.
                                                                                 VIII. PARAIŠKOS
10. Apie dalyvavimą varžybose (komandos sudėtį, amžiaus grupę ) pranešti Šiaulių jaunųjų turistų centrui
(Rygos 36) tel. 399782 fax. 523991 el.paštas evaldasl@splius.lt
iki 2012-05-09      Komandų vadovai į varžybų vietą pristato prizus.
                                                                                      IX. INFORMACIJA
E.Liekmanis tel.399782, mob.8 606 04719
www.sjtc.tinkle.lt
__________________________