ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                                        ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ DVIRAČIAIS
                                                                                  N U O S T A T A I
 
                                                                        I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Plėtoti aktyvios fizinės veiklos formų įvairovę, populiarinti orientavimosi sportą dviračiais. Skatinti mokinių
ir jų tėvų bendravimą.
                                                                               II. LAIKAS IR VIETA
2. Varžybos vykdomos 2012-05-22 Talkšos ir Salduvės parkuose . Startas 17 val. (Šeduvos g., ant kalno prie
paminklo Saulės mūšiui).
                                                                                 III. VADOVAVIMAS
3. Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro orientavimosi sporto mokytojų metodinė grupė. Varžybų
koordinatorius – Artūras Gapšys.
                                                                                      IV. DALYVIAI
4. Varžomasi amžiaus grupėse:
M,V-21(gimę 1992 ir vyresni); M,V-18 (1993- 1995); M,V-16 (1996- 1997); M,V-14(1998-1999); M,V-12 (gimę 2000 m.
 ir jaunesni).
                                                                                  V. PROGRAMA
5. Orientavimasis pasirinkta tvarka. (Dalyviai suranda nurodytą kontrolinių punktų skaičių)
                                                                     VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS
6. Laimi dalyvis greičiausiai įveikęs distanciją atskirose amžiaus grupėse. Varžybose nustatomi nugalėtojai tarp šeimų.     VARŽYBŲ NUOSTATAI
    Laimi šeima susumavus asmeninius rezultatus (vietas – I v. - 1 tšk. ir t.t.).                                                                               VARŽYBŲ REZULTATAI
                                                                             VII. APDOVANOJIMAS
7. Nugalėtojai ir prizininkai MV-18,16,14,12 grupėse apdovanojami medaliais, šeimos - Šiaulių jaunųjų turistų centro
    padėkomis. Visi dalyviai varžybų emblema.
                                                                          VIII. SAUGUMAS TRASOJE
8. Važiuojant gatvėmis, keliais laikytis kelių eismo taisyklių. Miško kelių, takelių sankryžose pirmumo teisę turi platesniu
keliu važiuojantis dviratininkas, dviratininkai prasilenkia kairiais pečiais, dviratininkas kylantis į kalną turi praleisti dviratininką,
kuris leidžiasi nuo kalno! Galimos pavojingos vietos: nuvirtę rąstai, akmenys ir šaknys.
                                                                                         IX. PARAIŠKOS
9. Apie dalyvavimą varžybose (dalyvių skaičių ) pranešti Šiaulių jaunųjų turistų centrui (Rygos 36) tel. 8 41 399782 iki gegužės 21 d.