ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                       PĖSČIŲJŲ TURISTINIO MARATONO „SRAIGĖS TAKU - 2015“
                                                                             NUOSTATAI
 
                                                                                                                                I. BENDROJI DALIS
1. Pėsčiųjų turistinio maratono „Sraigės taku 2015“ (toliau – Maratonas) nuostatai reglamentuoja Šiaulių
jaunųjų turistų centro pėsčiųjų turizmo maratono organizavimą ir vykdymo tvarką. Maratoną sudaro
du etapai: naktinės turistinių žygių varžybos ir vienos valandos orientavimosi vietovėje pasirinktinai trasa.
 
                                                                                                                           II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2.Tikslas - Intensyvinti ir populiarinti pėsčiųjų turizmą, motyvuoti Jaunųjų turistų centro mokinius aktyviai
dalyvauti turistinėje veikloje.
3. uždaviniai: Įgyti ir plėtoti turistinius ir orientavimosi vietovėje gebėjimus gebėjimus
4. Paskelbti 2015-2016 mokslo metų Jaunųjų turistų centro turistinių žygių konkurso “Miklink kojas pažink kraštą”pradžią.
                                                                                                                                       III. DALYVIAI
5. Maratone dalyvauja mokiniai, mokytojai, tėvai, sudarę 2-jų žmonių komandą I etape, Individualiai – II etape
6. Naktiniame etape dalyviai varžosi šiose grupėse:
Vaikų – 1-5 kl. mokiniai, jaunučių - 6-8 kl. mokiniai, jaunių – 9-12 kl. mokiniai.
II etape – MV- 12( gimę 2003 m. ir jaunesni) grupėje, MV-14 gr.(2001 -2002 g.m.), MV- 16 gr. (1999 -2000 g.m.) MV-18 gr
(1997 -1998 g.m, ir vyresni mokiniai)
                                                                                                                                 IV. VADOVAVIMAS
7. Maratoną organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojų grupė: Saulius Kelmelis, Rolandas Šidlauskas,
Karolis Benevičius, Daugirdas Stonys, Nerijus Vidžiūnas . Renginio koordinatorius – Saulius Kelmelis.

 

                                                                                                                      V. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA
8. Maratonas vykdomas 2015 rugsėjo 18- 19 dienomis. Varžybų centras - „Tauro“ skyriaus stovyklavietėje.(Čeprečiškės km.,                             NUOSTATAI
Bubių sen.)
9. Naktinis turistinių žygių etapas prasideda 20.00val. Dalyviai turi surinkti kuo daugiau kilometrų įveikdami radialinius maršrutus,                   REZULTATAI
grįžinėjant po kiekvieno į stovyklą iki 01.00 val. (rugsėjo 19 d.). Tarp etapų būtinas 10 minučių poilsis.
II etapas – rugsėjo 19 d. Startas- 11.30 val. II etape tekss įveikti orientavimosi trasą su kontroliniais punktais per 1 val. Kurios
punktus ir kiek jų surasti pagal savo galimybes dalyviai pasirenka patys.Kiekviena KP – 3 taškai. Pavėlavus jau nepilną minute,
nubraukiamas 1 taškas.
10. I- ojo etapo laikas nefiksuojamas, tik nueitas atstumas (km).
II – ojo etapo fiksuojamas laikas ir surinkti punktai.
11. Varžybų uždarymas ir apdovanojimai rugsėjo 19d. 14.00 val.. Išvykimas 15.00val.

 

                                                                                         VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
12. Maratone, nugali dalyvis nuėjęs ilgiausią atstumą. Surinkus vienodą kilometrų skaičių – laimi jaunesnis dalyvis, įveikęs visą maratoną geresniu laiku.
Orientavimosi rungtyje – surinkęs daugiausiai taškų.
13. Nugalėtojai ir prizininkai (atskirai už I ir II etapą) apdovanojami diplomais, prizais Visi dalyviai – renginio lipduku.
14. II-ojo etapo įveiktas atstumas užskaitomas 2015-2016 m.m. konkursui „Miklink koja, pažink kraštą

 

                                                                                                              VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS
15. Maratone reikalingas: patogi sportinė apranga, maišelis žemėlapiui, rašymo priemonė, žibintuvėlis, atšvaitai arba švytinti liemenė. Inventorius nakvynei
(nakvynė stovyklos nameliuose), maisto.
18. Išankstinė dalyvių registracija (dalyvių skaičius) Jaunųjų turistų centre iki rugsėjo 17 dienos.
19. Išvykimas rugsėjo 18 d. 17.30 val. iš Laikinosios AS (Gumbinės g.) 17.15 val. ( iš pietinio r., priemiestinių autobusų stotelė)