ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                                         ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ „MINI ROGAININGAS“
 
                                                                                               N U O S T A T A I
 
                                                            I. BENDROSIOS NUOSTATOS
          1. Šiaulių jaunųjų turistų centro orientavimosi sporto varžybų „Mini rogainingas“ nuostatai reglamentuoja šių
varžybų tikslus, dalyvius, varžybų organizavimo ir vykdymo, nugalėtojų nustatymo tvarką.
          2. Varžybas organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centras, įgyvendindamas sveikatinimo projektą „Išmanusis judėjimas“
          3. Varžybose dalyvauja Šiaulių miesto švietimo įstaigų mokiniai, kiti šeimos nariai.
          4. Varžybų tikslai: skatinti turiningą, sveikatą stiprinantį laisvalaikio užimtumą, ugdyti ir plėtoti orientavimosi
sporto įgūdžius.
                                            II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO SĄLYGOS
           5. Varžybos vykdomos 2015 m. lapkričio 28 d. Atvykimas 11.00 val. į Šiaulių jaunųjų turistų centrą (Rygos g. 36).
Žemėlapių išdavimas 11.30. Startas 12.00 val.
           6. Varžybas vykdo teisėjų kolegija: trasą rengia – Daugirdas Stonys.
           7. Varžybų dalyviai varžosi amžiaus grupėse:
                                                                           M,V - 12 – gimę 2003 metais ir jaunesni,
                                                                           M,V - 14 – gimę 2001-2002 m.,
                                                                           M,V - 16 – gimę 1999 –2000 m.,
                                                                           M,V - 18 - gimę 1997 -1998 m. ir vyresni.
                                                                           MVT- mokiniai, vadovai, tėveliai
                                                                     III. VARŽYBŲ PROGRAMA
          8. Orientavimasis laisvai pasirinkta tvarka ilgoje trasoje. Talkšos, Salduvės, Lepšių parkų teritorijoje.
Kontrolinis laikas 2 val.
                                                IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI                                    
                                                                                                                                                                                                                                    
          9. Varžybas laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų (kiekvienoje amžiaus grupėje). Surinkus vienodai taškų , laimi dalyvis                
greičiau įveikęs distanciją. Taškai skiriami už surastus kontrolinius punktus.
Smulkesnė informacija varžybų vietoje.
Už pavėluotas (pilnas ar nepilnas) minutes atimama – 10 taškų.
          10. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais, medaliais. Visi dalyviai - varžybų emblema.
                                                                       VIII. PARAIŠKOS, INFORMACIJA
           11. Apie dalyvavimą varžybose (pavardę, vardą, amžiaus grupę) būtina pranešti Šiaulių jaunųjų turistų centrui (Rygos 36) tel. 841 399782
e.paštas evaldasl@splius.lt iki 2015 m. lapkričio 26 d.
           12. Daugiau informacijos www.sjtc.lt Varžybų koordinatorius Evaldas Liekmanis
tel. 841 399782, mob.tel. 8 606 04719