ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                 ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ „VIDURŽIEMIS“
 
                                                 N U O S T A T A I
 
                                                                                 I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Populiarinti orientavimosi sportą slidėmis mokinių tarpe, skatinti sistemingai juo užsiiminėti.
Siekti turiningo laisvalaikio užimtumo.
Išaiškinti stipriausius orientavimosi sporto slidėmis sportininkus.
                                                                                        II. LAIKAS IR VIETA
Varžybos vykdomos 2016 sausio 23 d. Salduvės parke (Talšos ežeras).
Varžybų pradžia 11.30 Šiaulių jaunųjų turistų centre.
                Startas 12.00val.
                                                                                         III.VADOVAVIMAS
Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras
Distancininkas Romualdas Veršinskas, Artūras Gapšys.
Sekretorius Evaldas Liekmanis
                                                                                           IV. DALYVIAI
Varžomasi keturiose amžiaus grupėse:
M,V-18 (1999- 2000), M,V-16(2001- 2002), M,V-14(2003-2004), M,V-12 gimę 2005 m. ir jaunesni.
                                                                                            V. PROGRAMA
Orientavimasis slidėmis nurodyta kryptimi.
                                                                              VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS
Laimi dalyvis greičiausiai įveikęs distanciją (kiekvienoje amžiaus grupėje).
 
                                                                                        VII. APDOVANOJIMAS
Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais. Visi dalyviai – varžybų emblema.
 
                                                                                                                IX. INFORMACIJA
E.Liekmanis tel. 399782 mob. 8 606 04719