ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                                               TURISTINIŲ ESTAFEČIŲ VARŽYBŲ ,,ŽIEMA-2016“
                                                                                              NUOSTATAI
 
                                                                                 I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Populiarinti turizmo technikos varžybas.
Ugdyti fizinius ir plėtoti turistinius gebėjimus, patirti emocingų įspūdžių.
Išsiaiškinti geriausias turistinių estafečių varžybų komandas.
                                                                                     II. ORGANIZATORIAI
Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras. Estafetes rengia
vyr.teisėja – Gražina Mickuvienė, vyr.sekretorė –Adolfina Vitkauskaitė, inventoriumi padeda -
Saulius Kelmelis.
                                                                                       III. LAIKAS IR VIETA
Varžybos vykdomos 2016 m sausio 24 dieną Šiaulių „Rasos progimnazijos“ stadijone.
Varžybų pradžia 12.00 val. Komandų registracija 11.30 val. „Rasos“ progimnazijos sporto salėje.
                                                                                               IV. DALYVIAI
Varžomasi šiose amžiaus grupėse:
                           Jaunesniųjų -1-5 klasių mokiniai;
                          Vyresniųjų - 6-12 klasių mokiniai;
                                                                                            V. PROGRAMA
Turizmo technikos estafetės. Su estafetėmis supažindinama varžybų vietoje.

VARŽYBŲ REZULTATAI

 
                                                                            VI. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
Skaičiuojamas sugaištas laikas estafetėse. Estafetėse užimtos vietos sumuojamos. Nugali komanda surinkusi mažiausia taškų.
 
                                                                                        VII. INVENTORIUS
Visi dalyviai startuoja su tinkama žiemos sąlygoms sportine apranga ir avalyne.
 
                                                                                   VIII. APDOVANOJIMAS
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais, rėmėjų prizais, visi dalyviai - lipdukais.
 
                                                                       IX. REGISTRACIJA, INFORMACIJA
Apie dalyvavimą varžybose pranešti iki 2016m sausio 21 d. Tel. 8 67812352 arba el.paštu:
grazina.mick@gmail.com; nurodyti dalyvių skaičių.
Registruotis sausio 24 diena 11.30val. „Rasos“ progimnazijos sporto salėje. Burtų traukimas 11.40 val.