ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                             TURIZMO TECHNIKOS VARŽYBŲ „TURISTINĖ ŠEIMA – 2016“
                      
                                                                                  NUOSTATAI
 
                                                                               I. BENDROJI DALIS
   1. Siekiant plėtoti Jaunųjų turistų centro bendruomenės šeimų bendravimo formų įvairovę supažindinant
su turistinės veiklos galimybėmis, organizuojamos varžybos „Turistinė šeima – 2016“.
   2. Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo-kraštotyros mokytojų metodinė
grupė. Varžybų vyr. teisėjas – Rolandas Šidlauskas, distancininkas – Saulius Kelmelis,
vyr. sekretorė - Diana Šidlauskė.
   3. Varžybų tikslas – skatinti, plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su Šiaulių jaunųjų turistų centro
mokinių tėvais ir išsiaiškinti geriausias šeimų turistines komandas.
                                                                               II. LAIKAS IR VIETA
   4. Varžybos vykdomos 2016 m. vasario 21 d. Šiaulių „Rasos“ progimnazijos (Tiesos g.1) sporto salėje.
Atvykti nuo 11.30 val. iki 12.00 val.
                                                                                     III. DALYVIAI
   5. Varžybose dalyvauja Šiaulių jaunųjų turistų centro mokiniai ir jų šeimos nariai, sudarę komandą.
 
                                                                          IV. VARŽYBŲ PROGRAMA
   6. Galimos rungtys: pelkė, buomas, švytuoklė, palapinės statymas, pakilimas, nusileidimas, laipiojimas sienele,
mazgų rišimas, kuprinės transportavimas ir kt.
   7. Dalyviai startuoja su sportine apranga ir avalyne.
                                                V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI
   8. Laimi komanda, greičiausiai įveikusi trasą.
   9. Nugalėtojai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais, rėmėjų prizais, visi dalyviai - varžybų lipdukais.
 
                                                                             VI. INFORMACIJA
   10. Varžybų koordinatorė Jurgita Stuopelienė (tel.8 67107649 )