ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRAS
TURISTINIŲ ŽYGIŲ DIENOS VARŽYBŲ „ŠIAULIŲ ATMINTIS“
NUOSTATAI

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
      1. Turistinių žygių dienos varžybų „Šiaulių atmintis“ (toliau - varžybos), skirtų Šiaulių miesto 780-ajam
jubiliejui, nuostatai reglamentuoja šių varžybų tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų nustatymo tvarką.
Varžybos - Šiaulių jaunųjų turistų centro turistinio kraštotyrinio projekto „Šiaulių atmintis“ dalis.
      2. Žygių dienos varžybų tikslas – skatinti miesto vaikus ir jaunimą aktyviai keliaujant plėtoti miesto istorinio,
kultūrinio ir architektūrinio paveldo pažinimą.
      3. Žygių dienos varžybas “Šiaulių atmintis” organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centras.
Renginio koordinatorė – Adolfina Vitkauskaitė. Žygių dienos
vyr. teisėja – Gražina Plungienė, vyr. sekretorė – Gražina Mickuvienė.
                                                                                                        II. DALYVIAI                                                         OBJEKTAI
      4. Varžybose gali dalyvauti Šiaulių miesto ugdymo įstaigų mokiniai, mokinių tėveliai, kiti miesto bendruomenės
nariai.                                                                                                                                     VARŽYBŲ NUOSTATAI
      5. Varžybose dalyvaujama komandomis. Komandą sudaro 2 -6 asmenų grupė.
      6. Dalyviai skirstomi į grupes: I grupė - 1-4 klasių mokiniai; II grupė – 5-8 klasių mokiniai,                                           REZULTATAI
III grupė - 9-12 klasių mokiniai; IV grupė – Šeimos; V-grupė – suaugusieji,
VI grupė - dviratininkai

 

III. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA
 
      7. Varžybos vykdomas 2016 m. kovo 19 dieną. Komandos renkasi Šiaulių jaunųjų turistų centre (Rygos g. 36).
      8. Dalyvių registracija nuo 11.30 val. Registracijos metu komanda užpildo registracijos kortelę, kurioje nurodo komandos pavadinimą,
dalyvių vardus ir pavardes,
amžių. Užsiregistravusi gauna komandos ženklą, objektų sąrašą, žemėlapį.
      9. Startas 12.00 val. (bendra fotografija ant Jaunųjų turistų centro laiptų).
      10. Kontrolinis laikas – 3 val. Į Jaunųjų turistų centrą grįžti ne vėliau kaip 15.00 val.
      11. Dalyviai, pagal objektų sąrašą (1 priedas) savarankiškai susidaro numatomų aplankyti objektų maršrutą.
      12. Prie objektų dalyviai su komandos ženklu fotografuojasi savo fotoaparatu ar telefonu
      13. Žygyje galima naudotis miesto žemėlapiu, kitomis navigacinėmis priemonėmis.
BŪTINA laikytis saugaus elgesio mieste taisyklių.
 
                                                              III. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
 
      14. Nugalėtojas nustatomas susumavus pagal 14.1 – 14.2 reikalavimus surinktus taškus (1 objektas, 1 atsakymas – po 1 tašką).
Surinkus vienodą taškų suma, laimi
komanda, greičiau įveikusi maršrutą.
      14.1. iš karto, sugrįžus iš žygio išsprendžiamas kryžiažodis, susijęs su miesto istorinėmis asmenybėmis ir vietomis ir fiksuojamas finišo laikas.
      14.2. už aplankytų objektų skaičių – pagal pateiktas nuotraukas iš karto sugrįžus iš žygio.
      15. Iki kovo 31 d. gali būti pateikta konkursinė fotografija, atspindinti įsimintiniausias ir reikšmingiausias žygio akimirkas.
Parodai – konkursui priimamos 15 x 21 cm dydžio fotografijos, būtinai metrikuotos: užrašytas autoriaus vardas, pavardė, amžius, būrelis,
fotografijos pavadinimas. Visi darbai eksponuojami parodoje Jaunųjų turistų centre.
      16. Komandos - žygio nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos diplomais, rėmėjų prizais. Visi žygio dalyviai - lipdukais.
      17. Fotografijos konkurso nugalėtojai apdovanojami Šiaulių Jaunųjų turistų centro direktoriaus padėkomis, rėmėjų prizais.
      18. Apdovanojimų vakaras – „Protų mūšis „vyks balandžio mėn. Vieta ir laikas bus patikslinti balandžio mėn. renginių kalendoriuje.
 
                                                              IV. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA , INFORMACIJA
 
      19. Iki 2016 metų kovo 17 d.      būtina išankstinė dalyvių komandų registracija Jaunųjų turistų centre arba el.p sjtc@splius.lt .
Informacija tel. 399782