ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
              ORIENTAVIMOSI SPORTO TECHNIKOS VARŽYBŲ JAUNESNIOJO AMŽIAUS MOKINIAMS
                                                                               NUOSTATAI
 
                                                              I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Orientavimosi sporto technikos varžybų jaunesniojo amžiaus mokiniams nuostatai reglamentuoja šių varžybų tikslus,
organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų nustatymo tvarką.
2. Varžybų tikslas ir uždaviniai – skatinti jaunesniojo amžiaus vaikus sistemingai sportuoti tobulinant ir plėtojant
orientavimosi sporto gebėjimus; populiarinti orientavimosi sportą kaip sveikos gyvensenos ugdymo ir turiningo
laisvalaikio užimtumo būdą.
3. Varžybas organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro orientavimosi sporto mokytojų metodinė grupė.
Varžybų koordinatorius – Artūras Gapšys
                                                                           II. DALYVIAI
4. Varžybose gali dalyvauti visų Šiaulių jaunųjų turistų centro ugdymo krypčių jaunesniojo amžiaus mokiniai,
gimę 2002 metais ir jaunesni.
5. Dalyviai skirstomi į amžiaus grupes MV 10 (gimę 2006 m. ir jaunesni); MV 12 (gimę 2004-2005 m.);
MV 14 (gimę 2002-2003 m.)
                                                                      III. LAIKAS, VIETA
6. Varžybos vykdomas 2016 m. kovo 31 d.                                                                                                                                                        VARŽYBŲ NUOSTATAI
7. Registracija nuo 15.30 val., startas -16 val. Šiaulių jaunųjų turistų centre (Rygos g. 36).                                                                     VARŽYBŲ REZULTATAI
8. Varžybos vyks Šiaulių jaunųjų turistų centro teritorijoje ir patalpoje.
                                                                           IV.PROGRAMA
9. Dalyviai varžosi individualiai atlikdami orientavimosi sporto technikos užduotis.
10. Galimos rungtys: Orientavimosi sporto ženklų atpažinimas, piešimas; Kontrolinių punktų suradimas arba atpažinimas pagal kryptį, duotą ženklą; Kontrolinių punktų nukopijavimas per atstumą; Pasižymėjimas kontroliniame punkte (Sport identu).
                                             V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
11. Nugalėtojas nustatomas susumavus surinktus taškus. (už kiekvieną teisingai atliktą užduotį skiriami taškai). Surinkus vienodą taškų suma, laimi dalyvis, greičiau įveikęs visas užduotis.
12. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojamos diplomais, rėmėjų prizais. Visi dalyviai – varžybų lipduku.
                                                 VI. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA , INFORMACIJA
19. Išankstinė dalyvių registracija iki 2016 metų kovo 30 d. 13 val. Jaunųjų turistų centre arba el.p. evaldasl@splius.lt.