ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                               ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ „MINI ROGAININGAS“
                                                                       N U O S T A T A I
 
                                                                                                I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. Šiaulių jaunųjų turistų centro orientavimosi sporto varžybų „Mini rogainingas“ nuostatai reglamentuoja šių varžybų tikslus,
      dalyvius, varžybų organizavimo ir vykdymo, nugalėtojų nustatymo tvarką.
   2. Varžybas organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centras.
   3. Varžybose dalyvauja Šiaulių miesto švietimo įstaigų mokiniai, kiti šeimos nariai.
   4. Varžybų tikslai: skatinti turiningą, sveikatą stiprinantį laisvalaikio užimtumą, ugdyti ir plėtoti orientavimosi sporto įgūdžius.
 
                                                                            II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO SĄLYGOS
   5. Varžybos vykdomos 2016 m. lapkričio 26 d. Išvykstame 10.00 val. (iš laikinosios autobusų stoties Dubijos gatvėje)
      Žemėlapių išdavimas 11.30.     Startas 12.00 val.
   6. Varžybas vykdo teisėjų kolegija: trasą rengia – Daugirdas Stonys.
   7. Varžybų dalyviai varžosi amžiaus grupėse:
      M,V - 12 – gimę 2004 metais ir jaunesni,
      M,V - 14 – gimę 2002-2003 m.,
      M,V - 16 – gimę 2000 –2001 m.,
      M,V - 18 - gimę 1998 -1999 m. ir vyresni.
      MVT- mokiniai, vadovai, tėveliai
                                                                                                    III. VARŽYBŲ PROGRAMA
   8. Orientavimasis laisvai pasirinkta tvarka ilgoje trasoje. Šaltupio miškas, Vainagiai.
      Kontrolinis laikas 2 val.
 
                                                                               IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI
   9. Varžybas laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų (kiekvienoje amžiaus grupėje). Surinkus vienodai taškų , laimi dalyvis            VARŽYBŲ NUOSTATAI
      greičiau įveikęs distanciją. Taškai skiriami už surastus kontrolinius punktus.                                                                                        VARŽYBŲ REZULTATAI
      Smulkesnė informacija varžybų vietoje.
      Už pavėluotas (pilnas ar nepilnas) minutes atimama – 10 taškų.
   10. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais, medaliais. Visi dalyviai - varžybų emblema.
                                                                                           VIII. PARAIŠKOS, INFORMACIJA
   11. Apie dalyvavimą varžybose (pavardę, vardą, amžiaus grupę) būtina pranešti Šiaulių jaunųjų turistų centrui (Rygos 36)
        tel. 841 399782 e.paštas evaldasl@splius.lt iki 2016 m. lapkričio 24 d.
   12. Daugiau informacijos www.sjtc.lt Varžybų koordinatorius Evaldas Liekmanis
                          tel. 841 399782, mob.tel. 8 606 04719