ORIENTAVIMOSI SPORTO KALĖDINIŲ TORTŲ ESTAFEČIŲ VARŽYBŲ
                                                                                 N U O S T A T AI
                                                                    I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti orientavimosi sportą mokinių tarpe, skatinti sistemingai juo užsiiminėti. Siekti turiningo laisvalaikio
užimtumo. Išaiškinti stipriausius orientacininkus. Plėtoti orientavimosi sporto įgūdžius naudojant netradicines rungtis.

 

                                                                         II. LAIKAS IR VIETA
2. Varžybos vykdomos 2016-12-17 Dainų parke. (prie BMX trasos) Varžybų pradžia 11.00 val. Startas 11.30val.
 
                                                                         III. VADOVAVIMAS                                                                                    VARŽYBŲ NUOSTSTAI
3. Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojai:
Vyr. teisėjas Daugirdas Stonys, distancininkas Nerijus Vidžiūnas.                                                                                                                    VARŽYBŲ REZULTATAI
                                                                               IV. DALYVIAI
4. Amžiaus grupės: M,V-18 (1998- 1999), M,V-16(2000- 2001), M,V-14(2002-2003), M,V-12 gimę 2004 m. ir jaunesni.

 

                                                                              V. PROGRAMA
5. Komandinės orientavimosi pasirinktinai varžybos. Komandą sudaro 2 dalyviai. Startuoja bendru startu visi dalyviai.
Įveikęs pirmają trasos dalį, dalyvis sulaukia komandos draugo, pasikeičia žemėlapiais. Įveikęs antrąją trasos dalį -finišuoja.
Finišuoti galima atskirai (nelaukiant komandos draugo).
 
                                               VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI
6. Laimi komanda, greičiausiai įveikusi distanciją (kiekvienoje amžiaus grupėje). Rezultatui sumuojami komandos dalyvių laikai.
7. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Kalėdiniais prizais. Visi dalyviai - varžybų emblema.

                                                                                VII. PARAIŠKOS
8. Apie dalyvavimą varžybose, vardą, komandų skaičių pagal amžiaus grupes, iki gruodžio 16 dienos 10.00 val. pranešti
Jaunųjų turistų centrui (Rygos 36) tel. 399782, e.paštas evaldasl@splius.lt
 
9. Daugiau informacijos Evaldas Liekmanis tel. 860604719