ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO

 TURIZMO TECHNIKOS VARŽYBŲ „TURISTINĖ ŠEIMA – 2017“

NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

            1.   Siekiant plėtoti  Jaunųjų turistų centro bendruomenės šeimų bendravimo formų įvairovę

supažindinant su  turistinės veiklos galimybėmis, organizuojamos varžybos „Turistinė šeima – 2017“.

            2. Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo mokytojų metodinė grupė.

Varžybų vyr. teisėjas – Rolandas Šidlauskas, distancininkas – Saulius Kelmelis,

vyr. sekretorė  - Gražina Plungienė.

            3. Varžybų tikslas – skatinti, plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą  su  Šiaulių jaunųjų turistų

centro mokinių tėvais ir išsiaiškinti geriausias šeimų turistines komandas.

II. LAIKAS IR VIETA

            4. Varžybos vykdomos 2017 m. kovo 12 d. Šiaulių „Rasos“ progimnazijos (Tiesos g.1) sporto salėje. Atvykti nuo 11.30 val.  iki 12.00 val.

III. DALYVIAI

            5. Varžybose dalyvauja Šiaulių jaunųjų turistų centro mokiniai ir jų šeimos nariai, sudarę komandą:(būrelio narys ir jo šeimos narys arba giminaitis, arba kaimynas, arba šiaip draugas)

 

IV. VARŽYBŲ  PROGRAMA

            6. Galimos rungtys: pelkė, buomas, švytuoklė, palapinės statymas, pakilimas, nusileidimas, laipiojimas sienele (naujovė), mazgų rišimas, kuprinės transportavimas ir kt.

            7. Dalyviai startuoja su sportine apranga ir avalyne.

 

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI

 

            8. Laimi komanda, greičiausiai įveikusi trasą.

      9. Nugalėtojai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro  diplomais, rėmėjų prizais, visi dalyviai - varžybų lipdukais.

VI. INFORMACIJA

           

            10. Informaciją suteiks varžybų organizatoriai.

 

VARŽYBŲ NUOSTATAI

VARŽYBŲ REZULTATAI