ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO

PĖSČIŲJŲ TURISTINIO MARATONO „SRAIGĖS TAKU – 2017“ ,

SKIRTO PASAULINEI TURIZMO DIENAI PAMINĖTI

 NUOSTATAI

 

 I. BENDROJI DALIS

1. Pėsčiųjų turistinio maratono „Sraigės taku 2017“ (toliau – Maratonas) nuostatai reglamentuoja Šiaulių

jaunųjų turistų centro pėsčiųjų turizmo maratono organizavimą ir vykdymo tvarką. Maratoną sudaro

du etapai: naktinės turistinių žygių varžybos ir dienos žygis.

 II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.Tikslas - Intensyvinti ir populiarinti pėsčiųjų turizmą, motyvuoti Jaunųjų turistų centro mokinius aktyviai

dalyvauti turistinėje veikloje.

3. uždaviniai: Įgyti ir plėtoti turistinius ir orientavimosi vietovėje gebėjimus.

4. Paskelbti 2017-2018 mokslo metų Jaunųjų turistų centro turistinių žygių konkurso “Miklink kojas pažink kraštą” pradžią.

 III. DALYVIAI

5. Maratone dalyvauja mokiniai, mokytojai, tėvai.

6. Dalyviai varžosi šiose grupėse:

Vaikų – 1-5 kl. mokiniai, jaunučių - 6-9 kl. mokiniai, suaugusių grupė.

IV. VADOVAVIMAS

7. Maratoną organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojų grupė: Gražina Plungienė , Saulius Kelmelis, Rolandas Šidlauskas, 

 Daugirdas Stonys,

 V. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA

8. Maratonas vykdomas 2017 rugsėjo 29- 30 dienomis. Varžybų centras - „Tauro“ skyriaus stovyklavietėje.

(Čeprečiškės km.,Bubių sen.)

9. Naktinis turistinių žygių etapas prasideda 20.00val. Dalyviai turi surinkti kuo daugiau kilometrų įveikdami

 radialinius maršrutus, grįžinėjant po kiekvieno į stovyklą iki 01.00 val. (rugsėjo 30 d.). Tarp etapų būtinas 10 minučių poilsis.

II etapas – rugsėjo 30 d. Startas- 07.00 val.

10. Varžybų uždarymas ir apdovanojimai rugsėjo 30d. 13.00 val.. Išvykimas 14.00val.

  VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS

11. Maratone, nugali dalyvis nuėjęs ilgiausią atstumą. Surinkus vienodą kilometrų skaičių – laimi jaunesnis dalyvis,

 įveikęs visą maratoną geresniu laiku.

13. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais, prizais Visi dalyviai – renginio lipduku

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

15. Maratone reikalingas: patogi sportinė apranga, maišelis žemėlapiui, rašymo priemonė, žibintuvėlis, atšvaitai arba

 švytinti liemenė. Inventorius nakvynei (nakvynė stovyklos nameliuose), maisto.

16. Išankstinė dalyvių registracija (dalyvių skaičius) Jaunųjų turistų centre iki rugsėjo 27 dienos.

17. Išvykimas rugsėjo 29 d. 17.00 val. iš Laikinosios AS (Gumbinės g.) 17.15 val. ( iš pietinio r., priemiestinių autobusų stotelė.)

 

VARŽYBŲ NUOSTATAI

VARŽYBŲ REZULTATAI