ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                    ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ „JTC ruduo 2017“
                                                            N U O S T A T A I                                  
                                                   
                                                            I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
            1. Šiaulių jaunųjų turistų centro orientavimosi sporto varžybų „JTC ruduo 2017“ nuostatai reglamentuoja
 šių varžybų tikslus, dalyvius, varžybų organizavimo ir vykdymo,  nugalėtojų nustatymo tvarką.
            2. Varžybas organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centras.
            3. Varžybose dalyvauja Šiaulių miesto švietimo įstaigų mokiniai, kiti šeimos nariai.
  4. Varžybų tikslai: skatinti  turiningą, sveikatą stiprinantį laisvalaikio užimtumą, ugdyti ir plėtoti orientavimosi sporto įgūdžius.
 
                                II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO SĄLYGOS
           
            5. Varžybos  vykdomos  2017 m. lapkričio 25 d.  Vainagiuose.
Išvykstame 10.00 val. (iš laikinosios autobusų stoties Dubijos gatvėje)   Startas 11.30 val.
            6. Varžybas vykdo teisėjų kolegija: trasą rengia – Artūras Gapšys.
            7.  Varžybų dalyviai varžosi amžiaus grupėse:
                 M,V - 12 – gimę 2005  metais ir jaunesni,
                 M,V - 14 – gimę 2003-2004 m.,

VARŽYBŲ NUOSTATAI

INFORMACIJA

VARŽYBŲ REZULTATAI

                 M,V - 16 – gimę 2001 -2002 m.,
                 M,V - 18 - gimę 1999 -2000 m. ir vyresni.
                 MVT- mokiniai, vadovai, tėveliai                     
           
                                                        III. VARŽYBŲ PROGRAMA
            8. Orientavimasis nurodyta kryptimi ilgoje trasoje.
 
                                   IV.  NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI
            9.   Varžybas laimi dalyvis greičiausiai įveikęs distanciją (kiekvienoje amžiaus grupėje.)
           
            10. Varžybų  nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami  Šiaulių jaunųjų turistų centro medaliais. Visi dalyviai - varžybų emblema.
 
                                                VIII. PARAIŠKOS, INFORMACIJA
            11. Apie dalyvavimą varžybose (pavardę, vardą, amžiaus grupę) būtina pranešti Šiaulių jaunųjų  turistų centrui (Rygos 36)
 tel. 841 399782 e.paštas evaldasl@splius.lt  iki  2017 m. lapkričio 23 d.
 12.  Daugiau informacijos  www.sjtc.lt   Varžybų koordinatorius   Evaldas Liekmanis
tel. 841 399782,  mob.tel.  8 606 04719