KALĖDINIŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ

                                                             N U O S T A T A I

 

                                                                                  I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti orientavimosi sportą mokinių tarpe, skatinti sistemingai juo užsiiminėti. Siekti turiningo laisvalaikio
užimtumo.
Išaiškinti stipriausius orientacininkus. Plėtoti orientavimosi sporto įgūdžius naudojant netradicines rungtis.

 

                                                                                           II. LAIKAS IR VIETA
2. Varžybos vykdomos 2017-12-16  Pašvinėje. Varžybų pradžia 11.00 val.  Startas 11.30val.
 Autobusas iš senosios autobusų stoties (Dubijos gatvėje) išvyksta 10.00val.
                   
                                                                                           III. VADOVAVIMAS
3. Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojai:
  Vyr. teisėjas Daugirdas Stonys, distancininkas , Romualdas Veršinskas.
 
                                                                                                 IV. DALYVIAI
4.    Amžiaus grupės: M,V-21 1998 ir vyresni. M,V-18 (1999- 2000), M,V-16(2001- 2002), M,V-14(2003-2004),
 M,V-12 gimę  2005 m. ir jaunesni, MTV- dalyviai trąsą įveikiantys su treneriais, tėveliais, vyresniais draugais.
                                                                                              V. PROGRAMA
5. Orientavimosi sporto varžybos nurodyta kryptimi 
 Startas laisvai pasirinkta tvarka.
                                                               
                                                                 VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI
 6.  Laimi dalyvis, greičiausiai įveikęs distanciją (kiekvienoje amžiaus grupėje).

VARŽYBŲ NUOSTATAI

VARŽYBŲ REZULTATAI

 7. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami  Kalėdiniais prizais. Visi dalyviai - varžybų emblema.
 
                                                                                             VII. PARAIŠKOS                                                               
 8. Apie dalyvavimą varžybose,( dalyvių skaičių pagal amžiaus grupes) iki gruodžio 14 dienos  pranešti
Jaunųjų turistų centrui (Rygos 36) tel. 399782,  e.paštas  evaldasl@splius.lt                                           
 
 9. Daugiau informacijos Evaldas Liekmanis tel. 860604719