KULTŪROS PROJEKTAS

„JAUNŲJŲ KRAŠTOTYRININKŲ MIKELIŲ MOKYKLA“

(Projektą remia Šiaulių miesto savivaldybė)

2017 m. sausio – birželio mėn

            Kraštotyrinės veiklos tęstinumui ypač aktualus yra vaikų ir jaunimo dalyvavimas kraštotyrinėje veikloje. Didžiulėje saviraiškos galimybių pasiūloje tenka patraukliai pateikti ir sudominti kraštotyros darbu miesto vaikus ir jaunimą. Tam padeda Jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokykla, kuri unikali tuo, kad yra vienintelė šalyje, nes mokiniams kraštotyros darbo  žinias  perteikia ir su jais bendrauja Šiaulių kraštotyros draugijos nariai ir vyresnieji kraštotyrininkai Mikeliai. Kiekvienais metais Mikelių mokykla pradeda naujus mokslo metus.  Pirmoji šios mokyklėlės ugdytinių laida mokslus baigė 1996 m. Mokyklos veiklą kuruoja Šiaulių jaunųjų turistų centras. Vadovauja patyrę kraštotyrininkai, neformaliojo vaikų švietimo (kraštotyra) mokytojai. 2016-2017 m. m. Jauniesiems kraštotyrininkams Mikeliams vadovauja kraštotyrininkė, Mikelio prizo laureatė, Juliaus Janonio gimnazijos mokytoja,  neformaliojo vaikų švietimo (kraštotyra) mokytoja metodininkė Rita Margevičienė.

            Projekto tikslas – mokyti jaunuosius šiauliečius kraštotyrinio darbo, tęsiant vyresniųjų šiauliečių kraštotyrininkų Mikelių tradicijas, ugdyti patriotiškumo jausmą savo kraštui, miestui, šeimai.

            Uždaviniai: Plėtoti vaikų ir jaunimo užimtumą  kultūrine pažintine veikla po pamokų, į kraštotyrinę veiklą įtraukiant kuo daugiau miesto mokinių; Dalyvaujant bendrose veiklose stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą bei mažinti socialinę atskirtį tarp skirtingų kartų žmonių.

Projekto veiklų planas

Eil.nr.

Data

Vieta

Pažintinė – edukacinė veikla

Praktinė veikla

1.

2017 m. sausio mėn.

Jaunųjų turistų centras

Pramoginė – pažintinė veikla „Ką aš žinau apie Šiaulius ir kraštotyra Šiauliuose”

(Komandinis žaidimas – „Protų kovos“).

Pažintis su miesto ir kraštotyros istorija, žymiais šiauliečiais, istorinėmis vietomis demonstracinių ir kitų vaizdinių priemonių pagalba.

2.

2017 m. vasario mėn.

„Aušros” muziejus

Edukacinė veikla „Aušros” muziejuje.

Įvairių eksponatų, dokumentų panaudojimas kraštotyriniame darbe.

Edukacinis užsiėmimas.

3.

2017 m. vasario mėn.

Juliaus Janonio gimnazijos muziejus

 Edukacinis užsiėmimas „Nepriklausomybės akto signatarai – Šiaulių berniukų gimnazijos auklėtiniai“.

Mokomoji - pažintinė veikla gimnazijos muziejuje.

4.

2017 m. kovo mėn.

Juliaus Janonio gimnazijos muziejus.

Šiaulių Mikeliai. Istorija.

Šiaulių kraštotyros draugijos veikla.

 

 

 

Vyresniųjų Mikelių konsultacijos,  patarimai ruošiant darbą.

(Pagal poreikį individualūs susitikimai vyksta kiekvieną mėnesį).

 

5.

2017 m. kovo mėn.

Šiaulių jaunųjų turistų centras

Lietuvių kalbos kultūros metams skirta veikla. Pažintinė mokomoji veikla, edukacinis žaidimas - „Moku gražiai parašyti ir pasakyti“

Per interaktyvią veiklą pasitikrins savo lietuvių kalbos žinias. Susipažins su etnografinių regionų tarmių skirtybėmis, unikalumu. Dalyvaus dailyraščio konkurse.

6.

2017 m. balandžio mėn.

ŠU biblioteka

Pažintis  su ŠU bibliotekos fondais, literatūra apie kraštotyra. Bibliografija.

Mokomoji pažintinė išvyka į ŠU biblioteka. Susipažininmas su fondais, naudojimosi galimybėmis.

7.

2017 m. balandžio mėn.

Šiaulių jaunųjų turistų centras

Piliakalnių metams, skirta išvyka. Pažintis su Šiaulių krašte esančiais piliakalniais.

Maršruto sudarymas žemėlapyje ir informacjos surinkimas apie piliakalnius. Pažintinė kelionė į du iš pasirinktų piliakalnių. 

8.

2017 m. balandžio

mėn.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir bibliografijos skyrius,

“Geneologinis medis”. Mikelio laureatės kraštotyrininkės Irenos Rudzinskienės patirtis.

Praktinė veikla, mokymai kaip sudaryti ne tik šeimos geneologinį medį.

8.

2017 m. gegužės mėn.

Išvyka „Signatarų keliais“

Pažintinė kelionė skirta  Aukšatitijos (Vilniaus) kraštui.

Kelionė organizuojama Mikelių mokyklos, bendrojo ugdymo mokyklų jauniesiems kraštotyrininkams, vyresniesiems kraštotyrininkams Mikeliams ir ugdytiniams.

9.

2017 m. gegužės mėn.

Savivaldybės Viešoji  biblioteka

Mikelių mokyklos darbų paroda ir baigimo šventė.

Kraštotyrinių darbų paroda.

Viešas pristatymas miesto bendruomenei.

10.

2017 m.

Birželio mėn.

Šiaulių r.

Baigiamoji stovykla – ekspedicija.

Vasaros stovykla  „Pažink ir saugok“

Rezultatai

Projektas apjungs Mikelių mokyklos ugdytinius, miesto mokyklų mokinius, buvusius Mikelių mokyklos ugdytinius ir vyresniuosius kraštotyrininkus, muziejininkus, kraštotyros mokytojus.

Projekto dalyviai geriau pažins savo kraštą, miesto istoriją organizuotoje kultūrinėje edukacinėje veikloje miesto mokiniams kartu su vyresniaisiais kraštotyrininkais, siekiant pažinti savo kraštą,  miesto istoriją.

Parengta ir pristatyta paroda „Jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių darbai“ miesto visuomenei, bendradarbiaujant su vyresniaisiais kraštotyrininkais Mikeliais.