ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO

                                                ORIENTAVIMOSI  SPORTO VARŽYBŲ „VIDURŽIEMIS“

                                                                                N U O S T A T A I

 

                                                                                             I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

                      1   Populiarinti orientavimosi sportą slidėmis mokinių tarpe, skatinti sistemingai juo užsiiminėti.

                      2   Siekti    turiningo  laisvalaikio užimtumo.

                      3   Išaiškinti stipriausius orientavimosi sporto slidėmis sportininkus.

 

                                                                                                 II. LAIKAS IR VIETA

                      4.   Varžybos vykdomos   2018 sausio 20 d.   Bubiuose.     

                                    Varžybų pradžia 10.30 Šiaulių jaunųjų turistų centre.

                                    Startas 11.00val.

                                                                                                  III.VADOVAVIMAS

                      5.   Varžybas vykdo                Šiaulių jaunųjų turistų centras       

                                                                  Vyr teisėjas                       Nerijus Vidžiūnas

                                                                  Distancininkas                    Daugirdas Stonys

                                                                  Sekretorius                       Evaldas Liekmanis

                                                                                                       IV. DALYVIAI

                     6.   Varžomasi keturiose amžiaus grupėse:

                                       M,V-18 (2000-2001), M,V-16(2002- 2003), M,V-14(2004-2005), M,V-12 gimę  2006 m. ir jaunesni,

VARŽYBŲ NUOSTATAI

VARŽYBŲ REZULTATAI

                                       MVT (pradedantys dalyviai)

                                                                                                     V. PROGRAMA

                     7.   Orientavimasis nurodyta kryptimi (bėgte).

                                                                                         VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS

                     8.   Laimi dalyvis greičiausiai įveikęs distanciją (kiekvienoje amžiaus grupėje).

                                                                                              VII. APDOVANOJIMAS

                     9.   Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais. Visi dalyviai – varžybų emblema.

                                                                                                   X. INFORMACIJA

                          E.Liekmanis tel. 399782  mob. 8 606 04719