VARŽYBŲ NUOSTATAI

VARŽYBŲ REZULTATAI

                                                                       ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                             ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ „LEDO TAURĖ 2018“
                                                                              N U O S T A T A I
 
                                                                     I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
    1. Populiarinti orientavimosi sportą slidėmis mokinių tarpe, skatinti sistemingai juo užsiiminėti.
    2.Siekti turiningo laisvalaikio užimtumo.
    3.Išaiškinti stipriausius orientavimosi sporto slidėmis sportininkus
                                                                           II. LAIKAS IR VIETA
    4. Varžybos vykdomos 2018 vasario 24 d. Talšos ežeras.
                                       Varžybų pradžia 12.00 Šiaulių jaunųjų turistų centre.
                                       Startas 13.00- 13.30 val.
 
                                                                         III.VADOVAVIMAS
    5. Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras
                                          Distancininkas Romualdas Veršinskas, Artūras Gapšys.
                                          Sekretorius Evaldas Liekmanis
                                                                           IV. DALYVIAI
    6. Varžomasi keturiose amžiaus grupėse:
             M,V-18 (2000- 2001), M,V-16(2002- 2003), M,V-14(2004-2005),
             M,V-12 gimę 2006 m. ir jaunesni.
 
                                                                        V. PROGRAMA
   7. Orientavimasis slidėmis pasirinktinai. Tikslesnė informacija varžybų vietoje.
 
                                                                VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS
    8. Laimi dalyvis greičiausiai įveikęs distanciją (kiekvienoje amžiaus grupėje).
 
                                                                    VII. APDOVANOJIMAS
 
    9. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais. Visi dalyviai – varžybų emblema.
                                                                            IX. INFORMACIJA
        E.Liekmanis tel. 399782 mob. 8 606 04719