ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
   TURISTINIŲ ŽYGIŲ DIENOS  VARŽYBŲ „100 MIESTO ISTORIJŲ“
                                              NUOSTATAI

 

 
                                                                I.BENDROSIOS NUOSTATOS
            1. Turistinių žygių dienos varžybų „100 miesto istorijų“ (toliau - varžybos), skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui,
nuostatai reglamentuoja šių varžybų tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų nustatymo tvarką.
NUOSTATAI
            2. Žygių dienos varžybų tikslas – skatinti miesto vaikus ir jaunimą aktyviai keliaujant  domėtis miesto istorija ir dabartimi.
            3. Žygių dienos varžybas  „100 miesto istorijų“ organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyros mokytojų metodinė
 grupė. Renginio koordinatorė  –  Genovaitė Beleckaitė. Žygių dienos vyr. teisėja – Rita Margevičienė.
                                                                                                 II. DALYVIAI
            4. Varžybose gali dalyvauti Šiaulių miesto ugdymo įstaigų mokiniai, mokinių tėveliai, kiti miesto bendruomenės nariai.
            5. Varžybose dalyvaujama komandomis.  Komandą sudaro 2 - 6 asmenų  grupė.
            6. Dalyviai skirstomi į grupes: I grupė - 1-4 klasių mokiniai; II grupė – 5-8 klasių mokiniai,  III grupė -  9-12
klasių mokiniai; IV grupė – Šeimos.
                                                                                III. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA
 
            7. Varžybos vykdomas 2018 m. kovo 29 dieną. Komandos renkasi prie Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos.
            8. Registracijos metu komanda užpildo registracijos kortelę, kurioje nurodo komandos pavadinimą, dalyvių vardus ir pavardes,
amžių. Užsiregistravusieji  gauna  komandos  ženklą.
            9. Startas nuo 15 iki 16 val.
            10. Kontrolinis laikas – 2 val. Į starto vietą grįžti ne vėliau kaip 18.00 val.
            11. Dalyviai  savarankiškai  susidaro numatomų aplankyti objektų maršrutą.
            12. Prie objektų dalyviai fotografuojasi savo  fotoaparatu ar telefonu  su komandos ženklu.
            13. Žygyje galima naudotis iš anksto suplanuotu maršrutu,  miesto žemėlapiu, kitomis navigacinėmis priemonėmis.
            BŪTINA laikytis saugaus elgesio mieste taisyklių.
                                                                 III.  NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
 
            14. Nugalėtojas nustatomas pagal aplankytų objektų skaičių, surašius juos į registracijos kortelę ir parodžius nuotraukas iš karto
sugrįžus iš žygio.
            14.1. Objektai vertinami taškais.(Vienas objektas – 1 taškas) Komandos gali gauti papildomų taškų, jeigu prie kai kurių objektų
atsakys į trumpo testo klausimus (1 teisingas atsakymas-1 taškas), susijusius miesto istorinėmis asmenybėmis, istorinėmis vietomis.   
            14.2.  Surinkus vienodą taškų sumą, laimi komanda greičiau pasiekusi finišą.
            15. Komandos - žygio nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos diplomais, rėmėjų prizais. Visi žygio dalyviai - lipdukais.
            16.  Apdovanojimų vakaras – Protų mūšis „100 miesto istorijų“ vyks balandžio mėn. Vieta ir laikas bus patikslinti.
 
                                                                         IV. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA , INFORMACIJA
            19. Iki 2018 metų  kovo 26 d. būtina išankstinė dalyvių komandų registracija Jaunųjų turistų centre arba el.p sjtc@splius.lt .
Informacija tel. 8 41 399782.