ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                          MOKSLO METŲ BAIGIMO RENGINIO „TURISTINĖ ŠEIMA “
                                                                             NUOSTATAI
 
                                                                     I. BENDROJI DALIS
                1.   Mokslo metų baigimo renginio „Turistinė šeima“ tikslas – skatinti, plėtoti bendravimą ir
bendradarbiavimą  su   Šiaulių jaunųjų turistų centro mokinių tėvais ir nuotaikingai bei neįprastaipaminėti
mokslo metų pabaigą.
                2. Renginį organizuoja ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo mokytojų metodinė grupė.
Varžybų vyr. teisėjas – Rolandas Šidlauskas, distancininkas – Saulius Kelmelis, vyr. sekretorė  - D.Šidlauskė.
               
                                                                  II. LAIKAS IR VIETA
                3. Varžybos vykdomos 2018 m. gegužės 25 d. šalia Salduvės piliakalnio, (nuo mašinų stovėjimo
aikštelės kairėje pusėje) . Atvykti nuo 16.30 val.  iki 17.00 val.
 
                                                                         III. DALYVIAI
                4. Varžybose dalyvauja Šiaulių jaunųjų turistų centro mokiniai ir jų šeimos nariai, sudarę komandą:
(būrelio narys ir jo šeimos narys arba giminaitis, arba kaimynas, arba šiaip draugas)
 
NUOSTATAI
                                                           IV. VARŽYBŲ  PROGRAMA
                5  „Lobio ieškojimas“ – tai rungtis su orientavimosi, turistiniais, bei logikos elementais.                    
                6.  Atrakcijos, žaidimai, apdovanojimai
 
 
                             V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI
                7. Laimi komanda, greičiausiai įveikusi trasą.
           8. Nugalėtojai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro  diplomais, rėmėjų prizais,
visi dalyviai - varžybų lipdukais.
 
                                                                   VI. INFORMACIJA
                9. Varžybų koordinatorius R.Šidlauskas (tel.862069317  )