ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO

RENGINIO „AUKSINIS RUDUO 2018“ , SKIRTO MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR PASAULINĖS TURIZMO DIENOS  PAMINĖJIMUI

 NUOSTATAI

 

 I. BENDROJI DALIS

1. Renginio „Auksinis ruduo 2018“ nuostatai reglamentuoja šio renginio organizavimą ir vykdymo tvarką.

2. Renginį vykdo mokytojų metodinių grupių teikimu sudaryta vykdytojų grupė. Koordinatorius -  Evaldas Liekmanis.

 

 II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.Tikslas - puoselėti Šiaulių jaunųjų turistų centro bendruomenės tradicijas ir motyvuoti  aktyviai gyvensenai,

 įveikiant orientavimosi sporto trasą ir turistinių žygių maršrutus.

3. Uždaviniai: įgyti ir plėtoti turistinius ir orientavimosi vietovėje gebėjimus.

4. Paskatinti mokinius ir mokytojus dalyvauti Jaunųjų turistų centro turistinių žygių konkurse

“Miklink kojas pažink kraštą.

 

III. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA

5. Renginys vykdomas 2018 rugsėjo 29 d.. Varžybų centras – Vainagių girininkijos medelyno poilsio aikštė.

(Vainagių k., Šiaulių raj.)

6. Renginio programa:

11 – 12 val. -  Orientavimosi sporto varžybos laisvai pasirinkta tvarka. Kontrolinis laikas – 1 val.

13 – 17 val - Turistinių žygių etapas. Dalyviai įveikia radialinius maršrutus pagal savo galimybes

10. 17.30 val. - Renginio pabaiga ir apdovanojimai.

 III. DALYVIAI

7. Dalyviai varžosi šiose grupėse:

Orientavimosi sporto varžybose: MV-12 grupėje -  gimę 2006 m. ir jaunesni, MV- 14 – gimę 2004-2005 metais,

MV- 16 – gimę 2002-2003 metais, MV-18 - gimę 2001-2000 metais ir vyresni mokiniai.

MTV grupėje – vaikai trasas įveikia kartu su tėvais, mokytojais ar kitais lydinčiais.

Turistinių žygių etape:

I grupė - 1-5 kl. mokiniai, II grupė - 6-8 kl. mokiniai, III grupė – 10 – 12 klasių mokiniai, IV- šeima.

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS

8. Renginio nugalėtojas nustatomas atskirai orientavimosi sporto ir turistinių žygių rungtyse.

9. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais, dalyviai – prizais, renginio lipduku.

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

10. Reikalinga patogi sportinė apranga, maišelis žemėlapiui, rašymo priemonė, maisto kepimui ant laužo.

11. Kadangi orientavimosi varžybose ir turistiniuose žygiuose bus naudojamas elektroninis pasižymėjimas SI kortelėmis  kontroliniuose punktuose,

BŪTINA Išankstinė dalyvių registracija (dalyvių pavardės, gimimo metai, grupė) iki rugsėjo 27 d.  pranešti  Evaldui Liekmaniui

el.p. liekmanis@gmail.com

12. Išvykimas į Vainagius rugsėjo 29 d. 10.00 val. iš Laikinosios AS (Gumbinės g.) 10.15 val. ( iš pietinio r., priemiestinių autobusų stotelė.).

RENGINIO NUOSTATAI

ORIENTAVIMOSI VARŽYBŲ REZULTATAI

TURIZMO VARŽYBŲ REZULTATAI

Išvykimas iš Vainagių 18 val.