ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO TURISTINIO ŽYGIO „KAIRIAI-ZOKNIAI“,
                                             SKIRTO LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI
                                        
                                                                                      NUOSTATAI
 
I SKYRIUS
ŽYGIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 
            1. Šiaulių jaunųjų turistų centro turistinio žygio tikslas –  paskatinti Šiaulių jaunųjų turistų centro
mokinius, kitus bendruomenės narius  įgyvendinti Jaunųjų turistų centro turistinių žygių konkurso
“Miklink kojas pažink kraštą“ nuostatas.
            2. Žygio uždaviniai:
            2.1. pagilinti atkurtos Lietuvos kariuomenės istorijos žinias, įveikiant turistinį maršrutą „Kairiai - Zokniai“;
            2.2. įgyti keliavimo pėsčiomis gebėjimų;
            2.3. motyvuoti vaikus ir jaunimą aktyviai gyvensenai dalyvaujant turistiniuose žygiuose.
 

 

II SKYRIUS
ŽYGIO ORGANIZAVIMAS, MARŠRUTAS
 
            3. Žygio organizatoriai – Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo mokytojų metodinė grupė.
Žygio koordinatorius – Rolandas Šidlauskas.
            4. Žygio dalyviai – Šiaulių jaunųjų turistų centro visų ugdymo krypčių mokiniai, mokinių šeimų nariai, mokytojai.
            5. Laikas ir vieta – žygis vyks 2018 m. lapkričio 24 d. .
            6. Žygio maršrutas:  Kairiai – Zokniai. Ilgis – 10 kilometrų.
            7. Organizuotas išvykimas į Kairius 11 val. iš buvusios laikinosios autobusų stoties (Gumbinės g. 5, Šiauliai)
            8. Žygio eiga: Atvykstame prie Kairių bažnyčios. Susipažinimas su jos istorija ir  žygio tikslais, sveikatos saugos reikalavimais,
sužinosite apie Lietuvos kariuomenės vaidmenį 1919 m. lapkričio mėnesį vykusiame Radviliškio mūšyje. Toliau keliaujame per Kairių
ežero paplūdimį lik Gudelių ežero. Čia pasigrožėję panorama, įveikę  kitus netikėtumus, pasuksime betoniniu keliu ir patekame į
sovietmečiu buvusią uždarą Zoknių aerodromo zoną. Aplankysime naują motokroso trasą, palandžiosime po bunkerius ir pamatysime
jau uždraustą „dragų“ aikštę. Toliau eidami pagal Aerouosto tvorą atsidursime Zokniuose. Čia pažiūrėsime, kaip kuriasi naujos įmonės
laisvoje ekonominėje zonoje  ir, sėdę į maršrutinį autobusą, grįšime į miesto centrą.
            9. Dalyvavimo sąlygos: Reikalinga patogi  apranga ir avalynė žygiui, kepuraitė, pirštinės, šviesą atspindintis atšvaitas, apsiaustas nuo lietaus,
nedidelė kuprinė maistui, atsigerti, pinigų miesto autobuso  bilietui grįžimui iš Zoknių.
            10. Registracija – iki lapkričio 22 d. el.p. sjtc@splius.lt. (nurodyti dalyvių skaičių).
 

 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
            11. Visi  dalyviai, įveikę žygio maršrutą, apdovanojami renginio lipduku.