PATVIRTINTA

                                                                                                                                            Šiaulių jaunųjų turistų centro

                                                                                                                   direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d.

                                                                                                       įsakymu Nr. ĮVK-61          

 

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO

 ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ PATALPOSE

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

            1. Šiaulių jaunųjų turistų centro  orientavimosi sporto varžybų patalpose  tikslas –  skatinti Šiaulių jaunųjų turistų

centro mokinius sistemingai sportuoti, plėtojant aktyvios fizinės veiklos galimybes netradicinėje aplinkoje.

            2. Uždaviniai:

            2.1. populiarinti orientavimosi sportą

            2.2. įgyti orientavimosi patalpose gebėjimų;

           

II SKYRIUS

VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

 

            3. Varžybų organizatoriai – Šiaulių jaunųjų turistų centro orientavimosi sporto mokytojų metodinė grupė ir

socialiniai partneriai. Varžybų koordinatorius – Evaldas Liekmanis.

            4. Laikas ir vieta – varžybos vyks 2018 m. gruodžio – 2019 m. kovo mėn. Varžybų vieta skelbiama

Šiaulių jaunųjų turistų centro mėnesio renginių plane, interneto svetainėje www. sjtc.lt /Renginiai

            5. Dalyvių amžiaus grupės:

            5.1. 2018 metais: MV-12 grupėje -  gimę 2006 m. ir jaunesni, MV- 14 – gimę 2004-2005 metais,

MV- 16 – gimę 2002-2003 metais, MV-18 - gimę 2001-2000 metais ir vyresni mokiniai.

 MTV grupė – vaikai trasas įveikia kartu su tėvais, mokytojais ar kitais lydinčiais.

             5.2. 2019 metais: MV-12 grupėje -  gimę 2007 m. ir jaunesni, MV- 14 – gimę 2005-2006 metais,

MV- 16 – gimę 2003-2004 metais, MV-18 - gimę 2002-2001 metais ir vyresni mokiniai.

 MTV grupė – vaikai trasas įveikia kartu su tėvais, mokytojais ar kitais lydinčiais

            6. Varžybų laikas -  nuo 16.30 iki 18 val., rungtyniaujama individualiai  įveikiant trasą  nurodyta kryptimi.

            7. Pasiruošimas startui-  registracijos metu dalyvis gauna elektroninę pasižymėjimo kortelę SPORTident,

kurią išsivalęs (clear) ir pasiruošęs eina į startą. Sportinį žemėlapį dalyvis pasiima starto metu.

            8. Varžybas laimi dalyvis, greičiausiai įveikęs savo amžiaus grupės trasą.

            9. Visi  dalyviai, įveikę trasą, apdovanojami renginio lipduku.

 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            10. Išankstinė registracija  el. paštu evaldasl@splius.lt (nurodyti dalyvių vardus, pavardes, amžiaus grupę)

.Papildoma informacija: Evaldas Liekmanis tel. 399782, mob. 860604719

 

VARŽYBŲ NUOSTATAI
VARŽYBŲ REZULTATAI
2018 12 04
2018 12 06

  Vaizo įrašas             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARŽYBŲ REZULTATAI
 
2019 03 06
2019 03 13