ŠIAULIŲ  JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                TURIZMO TECHNIKOS ESTAFEČIŲ VARŽYBŲ   ,,ŽIEMA-2018“
                                                                          NUOSTATAI
 
 
                                                                               I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
                Populiarinti turizmo technikos varžybas uždarose patalpose.
                Ugdyti fizinius gebėjimus, patirti varžybinių nuotykių, emocingų įspūdžių.
                 Išsiaiškinti geriausias turistinių estafečių  komandas.
 
                                                                                   II. ORGANIZATORIAI
      Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras. Estafetes rengia: vyr.teisėja – 
       Gražina Mickuvienė ,
      vyr.sekretorė –Diana Šidlauskė, inventoriumi padeda -Saulius Kelmelis.
                                                     
                                                                                 III. LAIKAS IR VIETA
               Varžybos vykdomos 2018 m sausio 21 dieną Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto salėje.
               Komandų registracija iki 12.00 val.          Varžybų pradžia 12.30 val.
 
                                                                                          IV. DALYVIAI
                Varžomasi dvejuose amžiaus grupėse. Amžiaus grupės:
                                  Jaunesnieji -1-5 klasių mokiniai;
                                  Vyresnieji - 6-12 klasių mokiniai;                                    
                                                           
                                                                                  V. PROGRAMA

VARŽYBŲ NUOSTATAI

VARŽYBŲ REZULTATAI

               Turizmo technikos elementų estafetės. Su estafetėmis bus supažindinama varžybų vietoje.
 
                                                           VI.   REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
              Skaičiuojamas sugaištas laikas estafetėse. Estafetėse užimtos vietos sumuojamos. Nugali komanda surinkusi mažiausia taškų.
 
                                                                         VII. INVENTORIUS
             Visi dalyviai startuoja su sportine apranga ir avalyne.
 
                                                               VIII. APDOVANOJIMAS
             Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais,  dalyviai - lipdukais.
 
                                                        IX. REGISTRACIJA, INFORMACIJA
                        Apie dalyvavimą varžybose pranešti iki 2018m sausio 19 d. Tel. 8 678 12352 arba el.paštu:
                        grazina.mick@gmail.com; nurodyti dalyvių skaičių. Registracija sausio 21 d. 12.00val. varžybų     vietoje.