ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO  TURIZMO TECHNIKOS VARŽYBŲ

„APLENK SAVE – 2020“

NUOSTATAI

 

I.TIKSLAI

         1.Sudaryti sąlygas mokiniams kelti turistinį meistriškumą stebėti jų ūgtį.

         2.Ugdyti fizinius gebėjimus, patirti varžybinių nuotykių ir naujų emocijų.

         3.Populiarinti turizmo technikos varžybas uždarose patalpose.

 

II.LAIKAS IR VIETA

         4. Varžybos vyks nuo 2020 sausio 20 d. iki vasario 14 d. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos             

             sporto salėje pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 16 val. iki 18 val.

 

III.DALYVIAI

         5. Dalyviai: Jaunųjų turiztų centro turizmo  grupių mokiniai, kurie skirstomi į amžiau grupes:

         1-4 kl. grupė, 5-8 kl. grupė ir  gimnazistų grupė.

 

IV.VARŽYBŲ PROGRAMA

         6. Pirmadieniais vyks mazgų rišimo varžybos, o ketvirtadieniais asmeninės turizmo technikos  varžybos.

             Dalyviai gali rezultatus gerinti kiek nori kartų. (trasa kiekviena ketvirtadienį bus ta      pati).

         7. Galimos turizmo technikos rungtys: pakilimas ir nusileidimas suoliuku, oro perkėla, traversas,    lygiagretės virvės,  pakilimas

          žumarais, nusileidimas diulferiu, rąsto įveikimas, pelkė, lipimas į viršų, švytuoklė, kuprinės sudėjimas ir kt.

 

V.VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

         8. Varžybas organizuoja  ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo mokytojų metodinė grupė.          

              Varžybų vyr. teisėjas Rolandas Šidlauskas, sekretorė Marija Kalasauskaitė,

                                  distancininkas Saulius Kelmelis.

                                

                                                                                   VI. APDOVANOJIMAI

         9. Varžybų nugalėtojai atskirose amžiaus grupėse apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų      centro prizais.