ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                                   ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ PATALPOSE
                                                                               NUOSTATAI
 
                                                                                                      I SKYRIUS
                                                                                          TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 
            1. Šiaulių jaunųjų turistų centro  orientavimosi sporto varžybų patalpose  tikslas –   skatinti Šiaulių
              jaunųjų turistų  centro mokinius sistemingai sportuoti, plėtojant aktyvios fizinės veiklos
              galimybes netradicinėje aplinkoje.
            2. Uždaviniai:
            2.1. populiarinti orientavimosi sportą
            2.2. įgyti orientavimosi patalpose gebėjimų;
           
                                                                                                   II SKYRIUS
                                                                                     VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS
 
            3. Varžybų organizatoriai – Šiaulių jaunųjų turistų centro orientavimosi sporto mokytojų metodinė
              grupė ir socialiniai partneriai. Varžybų koordinatorius – Evaldas Liekmanis.
          4. Laikas ir vieta – varžybos vyks 2020 m.sausio – 2020 m. vasario mėn. Varžybų vieta
               skelbiama Šiaulių jaunųjų turistų centro mėnesio renginių plane, interneto svetainėje
               www. sjtc.lt /Renginiai
            5. Dalyvių amžiaus grupės:
                M,V-18 (2002-2003), M,V-16(2004- 2005), M,V-14(2006-2007), M,V-12 (2008-2009),
                M,V-10 gimę 2010 m. ir jaunesni,  MVT (pradedantys dalyviai, trasą įveikiantys su palyda)
            6. Varžybų laikas -  nuo 16.30 iki 18.00 val., rungtyniaujama individualiai  įveikiant trasą 
                 nurodyta kryptimi.
            7. Pasiruošimas startui-  registracijos metu dalyvis gauna elektroninę pasižymėjimo kortelę
                SPORTident,  kurią išsivalęs (clear) ir pasiruošęs eina į startą. Sportinį žemėlapį dalyvis
                pasiima starto metu.
            8. Varžybų etape laimi dalyvis, greičiausiai įveikęs savo amžiaus grupės trasą.
            9. Varžybų rezultatui sumuojami 3 geriausi rezultatai. (1 vieta-1taškas, 2 vieta-2 taškai,....)
                 Laimi dalyvis surinkęs mažiausią taškų sumą.
 
                                                                                             III SKYRIUS
                                                                                  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
            10. Išankstinė registracija  el. Paštu liekmanis@gmail.com (nurodyti dalyvių vardus, pavardes,
               amžiaus grupę).
                  Papildoma informacija: Evaldas Liekmanis tel. mob. 860604719