ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO

LAIPIOJIMO VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 

Tikslas

·   sudominti ir populiarinti laipiojimo sportą Šiauliuose ir Lietuvoje jaunimo ir vaikų tarpe;

· didinti laipiotojų sportinio ir techninio pasiruošimo lygį, ruošti respublikinėms varžyboms;

·    Ugdyti sąmoningą ir aktyvų žmogų, suprantantį fizinio aktyvumo ir sporto svarbą.

 

Laikas ir vieta: 2022 m. balandžio 25 d. (pirmadienis). Varžybų pradžia (pirmieji startai) – 16.30 val. Pabaiga apie 19:00. Varžybos vyks Šiaulių jaunųjų turistų centro laipiojimo salėje. Adresas: Rygos g 36, Šiauliai.

 

Organizatoriai ir teisėjai: Varžybas organizuoja, rengia ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo mokytojų metodinė grupė Vyriausias varžybų teisėjas ir trasų kūrėjas – Saulius Kelmelis.

Dalyviai: kviečiami visų Šiaulių jaunųjų turistų centro ugdymo krypčių mokiniai, miesto ir šalies ugdymo įstaigų sportininkai.  Varžybos vykdomos tarp merginų ir vaikinų skirtingose amžiaus grupėse:

Teisėjavimas ir taisyklės: varžybos vykdomos pagal Šiaulių jaunųjų turistų centro pateiktomis taisyklėmis, nustatytomis varžybų vietoje.

·          Lipimo varžybose grupėms 10-15 trasų, bandymai žymimi;

·          Lipimo varžybose esant vienodiems rezultatams tarp prizininkų, gali    būti surengti grupių papildomi lipimai;

·          Startuoja bet kuriuo metu taisyklėse nurodytu laiku;

·          Visi rezultatai skaičiuojami pagal pasiektų galutinių taškų  bei bandymų skaičių.

 

Preliminari programa:

16:20 – starto tvarkos, taisyklių ir kt. informacijos pristatymas;

16:30 Startas

19:00 – Varžybų pabaiga.

Apdovanojimai: Apdovanojamos 1 – 3 vietos atskirose amžiaus grupėse, atskirai tarp merginų ir         vaikinų.

Smulkesnė informacija:  Saulius Kelmelis tel. nr.: +370 69200100