ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO

                                                                        VARŽYBŲ „AUKSINIS RUDUO 2022 “

                                                                                            NUOSTATAI

 

                                                                                                   I. BENDROJI DALIS

           

            1. Varžybos „Auksinis ruduo“

            2. Varžybų „Auksinis ruduo“ koordinatorius -  Evaldas Liekmanis. Renginį vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojų metodinės grupės.

            3. Renginio tikslas - puoselėti Šiaulių jaunųjų turistų centro bendruomenės tradicijas, skatinti vaikus ir jaunimą aktyviai gyvensenai.

            3. Uždaviniai:

            3.1. įgyti ir plėtoti turistinius ir orientavimosi vietovėje gebėjimus.

            3.2. plėtoti  bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

                                                                                       II. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA

            4. Renginys vykdomas 2022 m. spalio 8 d.. Varžybų centras – Bubiai

            5.Renginio pradžia – 11.30 val.

            6. Renginio programa:

VARŽYBŲ NUOSTATAI

VARŽYBŲ REZULTATAI

            6.1. Orientavimosi sporto varžybos laisvai pasirinkta tvarka. Kontrolinis laikas – 1 val.(dalyviams rekomenduojama turėti laikrodį)

           

 

                                                                                                          III. DALYVIAI

            7. Orientavimosi sporto varžybose dalyviai varžosi šiose grupėse::MV-10 grupėje - gimę 2012m. ir jaunesni, MV-12 grupėje - 

            gimę 2011-2010, MV- 14 – gimę 2009-2008 metais, MV- 16 – gimę 2007-2006 metais, MV-18 - gimę 2005-2004 metais ir vyresni mokiniai.

            MV-21,35 grupėse varžosi buvę Šiaulių JTC mokiniai, mokinių tėvai, svečiai.

 

                                                                           IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS

            8. Renginio nugalėtojas nustatomas:

            8.1. Orientavimosi sporto varžybose laimi dalyvis, suradęs daugiausiai kontrolinių punktų per 1 val.

                  (Pavėlavus vieną minutę – nubraukiamas vienas taškas)

          

 

                                                                                                 V. DALYVAVIMO SĄLYGOS

            9. Reikalinga patogi sportinė apranga, maišelis žemėlapiui, rašymo priemonė, apsiaustas nuo lietaus.

           10. BŪTINA Išankstinė dalyvių registracija orientavimosi sporto varžyboms (dalyvių pavardės,  amžiaus grupė).

           Pranešti  Evaldui Liekmaniui el.p. liekmanis@gmail.com arba  sjtc@splius.lt iki SPALIO 7 d.

           11. Išvykimas spalio 8 d. 10.00 val. iš Laikinosios AS (Gumbinės g.)

                                               10.15 val. ( iš pietinio r., priemiestinių autobusų stotelė.)