KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ – PAVEIKSLIUKŲ KONKURSO „SPINDULIUOJANTI ŠILUMA“
                                                                                       NUOSTATAI
Šv.Kalėdos – tai metas , kurį mėgsta tiek vaikai, tiek paaugliai, tiek suaugę. Kodėl ? Jokia paslaptis, jog spinduliuojanti
šiluma pakeri kiekvieną... Tačiau kaip bebūtų gaila, viskas vis labiau banalėja ir paprastėja, daugelis iš mūsų vis rečiau
nusprendžia padaryti kad ir mažą rankdarbėlį. Nepaisant to, šiandien siūlome pasinerti į originalumo bei kūrybiškumo
galimybę ir pasigaminti Kalėdinį atviruką – paveiksliuką.
 
                                                                    I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kalėdinių atvirukų – paveiksliukų konkursas skirtas Šv.Kalėdų laukimo įprasminimui.
2. Kalėdinių atvirukų – paveiksliukų tikslas – plėtoti Šiaulių jaunųjų turistų centro bendruomenės bendravimą ir
    bendradarbiavimą, puoselėti kūrybinius gebėjimus.
3. Kalėdinių atvirukų – paveiksliukų konkurso uždaviniai :
3.1. Skatinti vaikus ir jaunimą domėtis tautine savimone, tradicijomis .
3.2. Skatinti meninę saviraišką.
3.3. Plėtoti meninės kūrybos sklaidą.
 
                                                                                    II. DALYVIAI
4.Konkurse kviečiami dalyvauti Šiaulių JTC bendruomenės nariai.
 
                                                                              III. VIETA IR LAIKAS
5. Darbus pristatyti iki 2012-12-17 į kraštotyros kabinetą. Konkurso koordinatorei Vidai Šambarienei.
 
                                                                 IV. DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS`                                                                                   KONKURSO NUOSTATAI
6. Konkursui pateikiami įvairaus formato kūrybiniai darbai, sukurti įvairiomis technikomis: akvarele, guašu, akrilu,                KONKURSO REZULTATAI
grafikos priemonėmis, karpiniai ir kt.
7. Ant kiekvieno darbo turi būti lapelis (rekvizitas) parašytas didžiosiomis raidėmis autoriaus vardas ir pavardė, amžius.
8. Darbas turi būti paruoštas eksponavimui.
 
                                                                                
                                                                                    IV. VERTINIMAS
9. Darbai bus vertinami, atsižvelgiant į idėjos originalumą, meniškumą, perteiktą Kalėdinę nuotaiką, estetinį kūrinio vaizdą.
10. Darbus atrinks ir vertins komisija.
11. Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodoje eksponuoti tik tuos darbus, kurie atitinka konkurso nuostatas.
12. Meniškiausio atviruko – paveiksliuko autoriai bus apdovanoti prizais 2013 m. sausio mėn.

 

 

                                                    „Spindinti šiluma“

         Baigėsi Kalėdinių atvirukų – paveiksliukų konkursas „Spindinti šiluma“. Konkursą organizavo mokytoja Vida Šambarienė.
Jaunųjų turistų centras beveik mėnesį buvo pasipuošęs mokinių darbeliais. Vieni piešė atvirutes, kiti, taikydami įvairią techniką,
darė kalėdinius paveikslėlius.Tam vaikai panaudojo popierių, kartoną, saldainių dėžutes, fanerą, plastiką ir t.t. Darbų buvo daug
ir visi gražūs. Vieni stebino išmone, kiti -meniškumu, treti – netikėtumu. Sausio 17-ąją visi susirinko laukti konkurso rezultatų.
Komisijai buvo gana sunkus uždavinys išrinkti pačius geriausius, todėl pirmiausia mokytoja Vida padėkojo visiems konkurso
dalyviams. Apdovanoti buvo visi, kurie kūrė Kalėdinę nuotaiką, spinduliavo šilumą.