ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                        TURIZMO TECHNIKOS VARŽYBŲ ,,ŽIEMA-2013“
                                                                      NUOSTATAI
 
                                                      I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1 Populiarinti turizmo technikos varžybas uždarose patalpose.
2 Ugdyti fizinius gebėjimus, patirti varžybinių nuotykių, emocingų įspūdžių.
3 Išsiaiškinti geriausias turistines komandas.
                                                        II. ORGANIZATORIAI
4 Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras. Trasas rengia – Saulius Kelmelis,
vyr.teisėjas Gražina Mickuvienė , vyr.sekretorė –Adolfina Vitkauskaitė
 
                                                        III. LAIKAS IR VIETA
5 Varžybos vykdomos 2013 m sausio 19 dieną Šiaulių Dainų progimnazijos sporto salėje
{ įėjimas iš stadijono pusės}. Varžybų pradžia 12.00 val.
 
                                                              IV. DALYVIAI
6 Komandą sudaro keturi dalyviai. Komandoje turi būti bent viena mergaitė. Amžiaus grupės:
          Jaunesnieji -1-6 klasių mokiniai;
         Vyresnieji - 7-12 klasių mokiniai;
                                                       V. VARŽYBŲ RUNGTYS                                                        VARŽYBŲ NUOSTATAI
7 Numatomos rungtys: inventoriaus sudėjimas į kuprinę; nurodyto atstumo įveikimas „slidėmis“;                            VARŽYBŲ REZULTATAI
„pelkės“ įveikimas, švytuoklė, lipimas virve, kopėtėlės, pakilimas, nusileidimas, traversas, sužeistojo
transportavimas, „įsikūrimas“ palapineje. Mazgų (tiesusis, piemens, akademinis) rišimas, virvės markiravimas.
 
                                             VI. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
8 Skaičiuojamas sugaištas laikas ir baudos taškai verčiami į laiką.
 
                                                         VII. INVENTORIUS
9 Visi dalyviai startuoja su sportine apranga ir avalyne.
 
                                                  VIII. APDOVANOJIMAS
10 Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais,prizais, dalyviai - lipdukais.
 
                                            IX. REGISTRACIJA, INFORMACIJA
11 .Apie dalyvavimą varžybose pranešti iki 2013 sausio 17 d. Tel. 8 678 12352 arba el.paštu:
grazina.mick@gmail.com; nurodyti komandų skaičių.
 
Registruotis sausio 19 diena 11.30val. varžybų vietoje. Burtų traukimas 11.40 val. a