ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                           ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ „VIDURŽIEMIS“
                                                            N U O S T A T A I
 
                                                  I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.   Populiarinti orientavimosi sportą mokinių tarpe, skatinti sistemingai juo užsiiminėti.
2.   Siekti turiningo laisvalaikio užimtumo.
3.   Išaiškinti stipriausius orientacininkus.
                                                         II. LAIKAS IR VIETA
4.   Varžybos vykdomos 2013 sausio 26 d. Salduvės parke.
5.   Varžybų pradžia 11.30 Šiaulių jaunųjų turistų centre.
                                 Startas 12.00val.
                                                       III.VADOVAVIMAS
6.   Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras
                        Vyr teisėjas           Artūras Gapšys
                        Distancininkas     Romualdas Veršinskas
                        Sekretorius           Evaldas Liekmanis
                                                          IV. DALYVIAI
7.   Varžomasi keturiose amžiaus grupėse:
M,V-18(1996 ir vyresni); M,V-16(1997-1998), M,V-14(1999-2000), M,V-12(2001 ir jaunesni)                                 VARŽYBŲ NUOSTATAI
                                                         V. PROGRAMA                                                             VARŽYBŲ REZULTATAI
8.   Orientavimasis nurodyta kryptimi.
                                             VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS
9.   Laimi dalyvis greičiausiai įveikęs distanciją (kiekvienoje amžiaus grupėje).
                                                  VII. APDOVANOJIMAS
10.  Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais. Visi dalyviai – varžybų emblema.
                                                          VIII. PARAIŠKOS
11.  Apie dalyvavimą varžybose iki sausio 24 dienos pranešti Jaunųjų Turistų Centrui (Rygos 36)
tel. 8 41 399782 el. paštas evaldasl@splius.lt
                                                            IX. INFORMACIJA
E.Liekmanis tel. 399782 mob. 8 606 04719

                                                      TRSŲ PARAMETRAI:

     M,V       -12       1,813 Km     3KP     Žemėlapis M 1:5000
     M,V       -14       2,811 Km     7KP     Žemėlapis M 1:5000
     M- 16,18,21       4,593 Km   12KP     Žemėlapis M 1:7500
     V-  16,18,21        5,332Km   11 KP    Žemėlapis M 1:7500
 
   Pasižymėjimas kortelėse.     Starto protokolai varžybų vietoje.