ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                                         SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ „100 MINUČIŲ
                                                                              N U O S T A T A I
 
                                                                    I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti žiemos sportą mokinių tarpe, skatinti sistemingai juo užsiiminėti.
2. Siekti turiningo laisvalaikio užimtumo.
3. Išaiškinti ištvermingiausius sportininkus.
                                                                        II. LAIKAS IR VIETA
4.Varžybos vykdomos 2013 vasario 16 d. Salduvės parke.
Varžybų centras –JTC. Atvykimas iki 12.30 val.
Startas 13.00val.
                                                                          III.VADOVAVIMAS
5.Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras
                                                                             IV. DALYVIAI
6. Amžiaus grupės:
M,V-18(1996 ir vyresni); M,V-16(1997-1998), M,V-14(1999-2000), M,V-12(2001 ir jaunesni)
Svečiai startuoja M,V-21 ir M,V-35 amžiaus grupėse.
                                                                            V. PROGRAMA                                          VARŽYBŲ NUOSTATAI
7. 100 minučių slidinėjimo varžybos                                                                                                                                  VARŽYBŲ REZULTATAI
                                                              VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS
8.Laimi dalyvis nušliuožęs daugiausia kilometrų per (100 minučių),
esant vienodam rezultatui – greičiau įveikęs atstumą.
                                                                      VII. APDOVANOJIMAS
9.Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais. M,V-12-18 prizais.
Visi dalyviai – varžybų emblema.
                                                                            VIII. PARAIŠKOS
10. Apie dalyvavimą varžybose iki vasario 14 dienos pranešti Jaunųjų turistų centrui (Rygos 36)
tel. 8 41 399782 el. paštas evaldasl@splius.lt
                                                                           IX. INFORMACIJA
E.Liekmanis tel. 399782 mob. 8 606 04719
 
 
 
a