ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                          TURIZMO TECHNIKOS VARŽYBŲ „TURISTINĖ ŠEIMA – 2013“
                                                                   NUOSTATAI
 
                                                            I. BENDROJI DALIS
      1. Šeimos tvirtas pagrindas- aktyvus jos visų narių bendravimas. Siekiant supažindinti su turizmu
ir populiarinti jį  Jaunųjų turistų centro bendruomenėje, organizuojamos varžybos „Turistinė šeima – 2013“.
      2. Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo-kraštotyros mokytojų metodinė grupė.
Varžybų vyr. teisėjas – Saulius Kelmelis, distancininkas – Rolandas Šidlauskas, vyr. sekretorė - Diana Kazlauskienė.
      3. Varžybų tikslas – plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su Šiaulių jaunųjų turistų centro mokinių tėvais ir
išsiaiškinti geriausias šeimų turistines komandas.
                                                          II. LAIKAS IR VIETA
     4. Varžybos vykdomos 2013 m. vasario 17 d. Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto salėje.
Atvykti nuo 11.00 iki 11.20 valandos.
                                                               III. DALYVIAI
    5. Varžybose dalyvauja Šiaulių jaunųjų turistų centro mokiniai ir jų šeimos nariai, sudarę komandą.
                                                    IV. VARŽYBŲ PROGRAMA
     6. Galimos rungtys: pelkė, buomas, švytuoklė, palapinės statymas, pakilimas, nusileidimas, laipiojimas sienele,                 VARŽYBŲ NUOSTATAI
mazgų rišimas, kuprinės transportavimas ir kt.                                                                                                                                      VARŽYBŲ REZULTATAI
     7. Dalyviai startuoja su sportine apranga ir avalyne.
                         V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI
     8. Laimi komanda, greičiausiai įveikusi trasą.
     9. Nugalėtojai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais, rėmėjų prizais,
visi dalyviai - varžybų lipdukais.