ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                     TURISTINIŲ ŽYGIŲ DIENOS „ ATRASK LIETUVĄ ŠIAULIUOSE“
                                                                                  NUOSTATAI
 
                                                                  I.BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. Turistinių žygių diena „Atrask Lietuvą Šiauliuose“ yra trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos
projekto „Buvom, esam, būsim“, skirto Tarmių metų įprasminimui, sudėtinė dalis.
   2. Žygių dienos tikslas – skatinti mokinius domėtis miesto istorija bei dabartimi aktyviai keliaujant ir pagilinti
žinias apie tarmes susiejant Lietuvos etnokultūrinų regionų ir tarmių pažinimą su Šiaulių miesto gatvių pavadinimais.
 
                                    II. ŽYGIŲ DIENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO SĄLYGOS
   3. Renginį organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centras. Vykdo turizmo ir kraštotyros grupių mokytojai.
Renginio koordinatorė Jūratė Petkuvienė. Žygių dienos vyr. teisėja – Gražina Mickuvienė,
vyr. sekretorė - Adolfina Vitkauskaitė.
   4. 3-jų val. žygio maršrutą (apkeliauti kuo daugiau Šiaulių miesto gatvių, pavadintų Lietuvos vietovardžiais)
dalyviai parengia savarankiškai.
   5. Žygių dienos dalyvių komandos žygio dieną fotografuojasi prie objektų savo skaitmeniniu fotoaparatu ar telefonu.                     ŽYGIO NUOSTATAI
   6. Žygyje galima naudotis miesto žemėlapiu ir visuomeniniu transportu.                                                                                                            REZULTATAI
BŪTINA laikytis saugaus elgesio mieste taisyklių.
                                                                     III. LAIKAS IR VIETA
   7. Žygiai vykdomi 2013 m. kovo 16 dieną Šiaulių mieste. Dalyvių registracija nuo 10 iki 10.40 val. Šiaulių jaunųjų turistų centre.(Rygos g. 36)
   8. Žygių varžybų startas - 11.00 val. (bendra fotografija ant Jaunųjų turistų centro
laiptų)
   9. Kontrolinis laikas – 3 val. Į Jaunųjų turistų centrą grįžti ne vėliau kaip 14.00 val.
                                                                           IV. DALYVIAI
   10. Žygyje dalyvaja 1 -12 klasių mokiniai, mokytojai. Dalyviai skirstomi į grupes:
Jaunesniųjų – 1- 6 klasių mokiniai,
Vyresniųjų - 7-12 klasių mokiniai,
Mokytojų, mokinių šeimų.
   11. Komandą sudaro 2 – 6 mokinių grupė.
                                                         V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
   12. Komanda nugalėtoja nustatoma įvertinus 13.1 – 13.3 reikalavimus:
   13.1. Aplankytų objektų skaičių – pagal pateiktas nuotraukas iš karto sugrįžus iš žygio. Jeigu objektų skaičius vienodas, laimi komanda
nukeliavusi daugiau kilometrų.
   13.2. Žygio aprašymą. Aprašymas rengiamas laisva forma, gali būti iliustruotas nuotraukomis, pristatomas į Jaunųjų turistų centrą
iki kovo 27 dienos.
   13.3. Bendrakultūrinę kompetenciją – objektų susiejimas su Lietuvos etnokultūriniais regionais ir tarmėmis, todėl vienas žygio aprašymo
epizodas (objektas, maršrutas, objekto aprašymas ar informacija) turėtų būti užrašytas tarmiškai.
   14. Konkursinė fotografija, atspindinti įsimintiniausias ir reikšmingiausias žygio akimirkas. Parodai – konkursui priimamos 15 x 21 cm dydžio
fotografijos, būtinai metrikuotos: užrašytas autoriaus vardas, pavardė, amžius, būrelis, fotografijos pavadinimas. Konkursinė fotografija
neprivaloma. Visi darbai eksponuojami parodoje Jaunųjų turistų centre.
                                                                 VI. APDOVANOJIMAS
   15. Komandos - žygio nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos diplomais, prizais. Visi žygio dalyviai - lipdukais.
   16. Fotografijos, žygio aprašymo konkursų nugalėtojai apdovanojami Šiaulių Jaunųjų turistų centro direktoriaus padėkomis.
   17. Apdovanojimų vakaras vyks balandžio mėn. Vieta ir laikas bus patikslinti balandžio mėn. renginių kalendoriuje.
                                                   VII. REGISTRACIJA IR PARAIŠKOS
18. Būtina išankstinė žygių dienos dalyvių komandų registracija informuojant el.p sjtc@splius.lt
arba tel.841 399782 iki 2013 metų kovo 14 dienos.