ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ   „TORTŲ ESTAFETĖS -2013“
                                                                                                N U O S T A T A I
 
                                                                                     I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti orientavimosi sportą , skatinti sistemingai juo užsiiminėti.
2. Sudaryti sąlygas mokiniams kelti orientavimosi sporto meistriškumą, ugdyti fizinius gebėjimus.                                                                      NUOSTATAI
2. Išaiškinti stipriausius orientacininkus estafetės rungtyje.
3. Tinkamai pasiruošti respublikinėms orientavimosi sporto varžyboms.
                                                                 II.VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras.
Varžybų koordinatorius - Evaldas Liekmanis
Vyr. teisėja - Edita Gapšienė
Distancininkas - Nerijus Vidžiūnas
                                                                                        III. LAIKAS IR VIETA
5.Varžybos vykdomos 2013 m.gegužės 21d. Lepšių parke.(Aleksandrija)
Varžybų pradžia 17val.
                                                                                               IV. DALYVIAI
6. Amžiaus grupės: M,V-18(1995- 1996), M,V-16(1997- 1998), M,V-14(1999-2000), M,V-12 gimę 2001 m. ir jaunesni.
                                                                                             V. PROGRAMA
7. Keturių etapų orientavimosi estafetės. Komandos sudėtis 2-dalyviai.
                                                                              VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS
8. Laimi komanda greičiausiai įveikusi distanciją (kiekvienoje amžiaus grupėje).
                                                                                     VII. APDOVANOJIMAS
9. Varžybų nugalėtojai apdovanojami prizu (kiekvienoje amžiaus grupėje). Visi varžybų dalyviai – varžybų emblema.
                           REZULTATAI
                                                                                              VIII. PARAIŠKOS
10. Apie dalyvavimą varžybose (komandos sudėtį, amžiaus grupę ) pranešti Šiaulių jaunųjų turistų centrui (Rygos 36) tel. 399782
fax. 523991 el.paštas evaldasl@splius.lt iki     2012-05-20
Komandų vadovai į varžybų vietą pristato prizus.
                                                                                                IX. INFORMACIJA
E.Liekmanis tel.399782, mob.8 606 04719
www.sjtc.lt