ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                  ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ DVIRAČIAIS
                                                                N U O S T A T A I
 
                                                     I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Plėtoti aktyvios fizinės veiklos formų įvairovę, populiarinti orientavimosi sportą dviračiais. Skatinti mokinių
ir jų tėvų bendravimą įgyvendinant programos „Sveikatos takeliu keliaukime kartu“, kurį remia Šiaulių miesto
savivaldybė, veiklą.
                                                          II. LAIKAS IR VIETA
2. Varžybos vykdomos 2013-05-28.
Startas 17 val.   Saulės laikrodžio aikštėje (automobilių stovėjimo aikštelė)
                                                         III. VADOVAVIMAS
3.Varžybas vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro orientavimosi sporto mokytojų metodinė
grupė. Varžybų koordinatorius – Artūras Gapšys.
                                                             IV. DALYVIAI
4. Varžomasi amžiaus grupėse:   M,V-21(gimę 1992 ir vyresni); M,V-18 (1995- 1996); M,V-16 (1997- 1998);
M,V-14(1999-2000); M,V-12 (gimę 2001 m. ir jaunesni).
                                                           V. PROGRAMA
5. Orientavimasis pasirinkta tvarka. (Dalyviai suranda nurodytą kontrolinių punktų skaičių)
                                             VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS
6. Laimi dalyvis greičiausiai įveikęs distanciją atskirose amžiaus grupėse. Varžybose nustatomi nugalėtojai tarp
šeimų. Laimi šeima susumavus asmeninius rezultatus (vietas – I v. - 1 tšk. ir t.t.).
                                                    VII. APDOVANOJIMAS                                                                       VARŽYBŲ NUOSTATAI
7. Nugalėtojai ir prizininkai MV-18,16,14,12 grupėse apdovanojami medaliais, šeimos - Šiaulių jaunųjų turistų                             VARŽYBŲ REZULTATAI
centro padėkomis. Visi dalyviai varžybų emblema.
                                                VIII. SAUGUMAS TRASOJE
8. Važiuojant gatvėmis, keliais laikytis kelių eismo taisyklių. Miško kelių, takelių sankryžose pirmumo teisę
turi platesniu keliu važiuojantis dviratininkas, dviratininkai prasilenkia kairiais pečiais, dviratininkas kylantis
į kalną turi praleisti dviratininką, kuris leidžiasi nuo kalno! Galimos pavojingos vietos: nuvirtę rąstai, akmenys
ir šaknys.
                                                               IX. PARAIŠKOS
9. Apie dalyvavimą varžybose (dalyvių skaičių ) pranešti Šiaulių jaunųjų turistų centrui
(Rygos 36) tel. 8 41 399782 iki gegužės 26 d.