ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                                       PĖSČIŲJŲ TURISTINIO MARATONO „SRAIGĖS TAKU -2013“,
                                           SKIRTO PASAULINĖS TURIZMO DIENOS IR JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                                                 MOKSLO METŲ PRADŽIOS PAMINĖJIMUI,
                                                                                              NUOSTATAI
 
                                                                                     I. BENDROJI DALIS
1. Pėsčiųjų turistinio maratono „Sraigės taku 2013“ (toliau – Maratonas) nuostatai reglamentuoja Šiaulių
jaunųjų turistų centro pėsčiųjų turizmo maratono organizavimą ir vykdymo tvarką. Maratonas – dviejų
etapų turistinių žygių varžybos.
                                                                                            II. TIKSLAI
2. Intensyvinti ir populiarinti pėsčiųjų turizmą, motyvuoti Jaunųjų turistų centro mokinius aktyviai
dalyvauti turistinėje veikloje.
3. Susipažinti su Kurtuvėnų regioninio parko lankytinais objektais.
4. Įgyti ir plėtoti turistinius gebėjimus.
5. Paminėti Šiaulių jaunųjų Pasaulinę turizmo dieną.
                                                                                        III. DALYVIAI
5. Maratone dalyvauja mokiniai, mokytojai, tėvai.
6. Dalyviai varžosi šiose grupėse:
Vaikų – 1-5 kl. mokiniai, jaunučių - 6-8 kl. mokiniai, jaunių – 9-12 kl. mokiniai.  
Suaugusiųjų grupė (mokytojai, tėvai)                                                                                                                                                                   ŽYGIO NUOSTATAI
                                                                                   IV. VADOVAVIMAS                                                                                                                   REZULTATAI
7. Maratoną organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojų grupė: Evaldas Liekmanis, Rolandas Šidlauskas,                                    INFORMACIJA
Diana Kazlauskienė. Renginio koordinatorė – Gražina Plungienė.
                                                                     V. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA
8. Maratonas vykdomas 2013 rugsėjo 27-28 dienomis. Varžybų centras „Tauro“ skyriaus stovyklavietėje.(Čeprečiškės km., Bubių seniūnija)
9. Dalyviai įsikuria “Tauro” stovykloje. Po to visi dalyviai nuvežami į Vėžežerį. Čia prasideda I etapas . Visi turi grįžti į stovyklą pasirinkto
ilgio maršrutu iki 23.59 val.. II etapas – rugsėjo 28 dieną 7.00 val. – 12.00 val.
10. I- ojo etapo laikas nefiksuojamas, tik nueitas atstumas (km). II – ojo etapo fiksuojamas laikas ir atstumas.
11. Maratono etapų (žygių) ilgis nuo 2 iki 10 km.Visi maratono etapai – radialiniai.Etapus, pagal jų darbo laiką, ilgį ir savo galimybes dalyviai
renkasi patys, pasitikslina ar pasižymi žemėlapyje.
12. Dalyvis, kiekvienam II – ojo etapo martono žygiui, sekretoriate gauna kortelę, kurią, įveikęs pasirinktą maršrutą, gražina sekretoriatui ir
pasiima kitą kortelę sekančiam žygiui. Kontroliniame punkte pasižymima komposteriuį kortelę.
13. Tarp žygių rekomenduojamas poilsis.
14. Varžybų uždarymas ir apdovanojimai rugsėjo 28 d. 13.00 val..Išvykimas 13.30 val.
                                                       VI.NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
15.Maratone nugali dalyvis nuėjęs ilgiausią atstumą. Surinkus vienodą kilometrų skaičių – laimi dalyvis, įveikęs visą maratoną geresniu laiku.
16. Nugalėtojai ir prizininkai (atskirai mergaičių ir berniukų grupėse) apdovanojami medaliais ir diplomais, o pagal ugdymo kryptis (kraštotyros,
turizmo, orientavimosi sporto) - prizais. Visi dalyviai – renginio lipduku.
                                                                            VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS
17. Maratone reikalingas: patogi sportinė apranga, maišelis žemėlapiui, rašymo priemonė , žibintuvėlis, atšvaitai arba švytinti liemenė. Inventorius nakvynei (nakvynė stovyklos nameliuose), maisto.
18. Išankstinė dalyvių registracija (dalyvių skaičius) Jaunųjų turistų centre iki rugsėjo 24 dienos.
19. Išvykimas rugsėjo 27 d. 16 val. iš Laikinosios AS (Gumbinės g.) 16.15 val. iš pietinio r.