ŠIAULIŲ MIESTO MOKINIŲ ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ
                                             „KOVO TAURĖ“
                                            N U O S T A T A I
                                                                              I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti mokinius ir jų šeimos narius sistemingai sportuoti.
2. Populiarinti orientavimosi sportą.
3. Išaiškinti stipriausius atskirų amžiaus grupių sportininkus.
 
                                                         II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VADOVAVIMAS
4. Miesto mokinių orientavimosi sporto varžybas „Kovo taurė“ organizuoja ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras.
Varžybų koordinatorius Evaldas Liekmanis, Šiaulių jaunųjų turistų centro renginių organizatorius.
Varžybų organizatoriai: Artūras Gapšys, RomualdasVeršinskas, Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojai.
5. Varžybos vykdomos etapais:
                                   2014m. kovo 1 d. Bubiai                                                                                                                                                 VARŽYBŲ NUOSTATAI
                                   2014 m. kovo 14 d. Salduvė
                                   2014 m. kovo 29 d. Bubiai                                                                                                                                              STARTO PROTOKOLAI
                                                                                           III. DALYVIAI                                                                                                        VARŽYBŲ REZULTATAI
6. Varžybos vykdomos šiose amžiaus grupėse (M – mergaitės, V – berniukai):                                                                                     SUMINIAI REZULTATAI
M,V-12 (gimę 2002m. ir jaunesni); M, V – 14 (vaikų) – gim.2000-2001 m.;
M, V – 16 (jaunučių) - gim. 1998-99 m.; M, V – 18 (jaunių) - gim. 1997 m. ir vyresni, besimokantys mokykloje.
 
                                                                                        IV. PROGRAMA
7. Orientavimosi sporto trasa nurodyta kryptimi. (Naudojant orientavimosi technikos elementus)
 
                                                                         V. REZULTATŲ NUSTATYMAS
8. Etapuose laimi dalyvis greičiausiai įveikęs trasą.
9. „Kovo taurės“ rezultatai kiekvienoje amžiaus grupėje nustatomi susumavus įveiktų trasų laikus.
 
                                                                                VI. APDOVANOJIMAI
10. Etapų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais. Visi dalyviai – varžybų emblema. „Kovo  taurės“ varžybų
nugalėtojai ir prizininkai (kiekvienoje amžiaus grupėje) – prizais.
 
                                                                      VII. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
11. Apie dalyvavimą varžybose (sportininko pavardę, vardą, amžiaus grupę ) iki vasario 27 dienos, pranešti Jaunųjų turistų centrui
(Rygos 36) tel. 8 41 399782 el. paštas evaldasl@splius.lt . Informacija - E.Liekmanis tel. 399782 mob. 8 606 04719

            Į VARŽYBAS IŠVYKSTAME KOVO 29D.   11.00 VAL. IŠ LAIKINOSIOS AUTOBUSŲ STOTIES (GUMBINĖS G.)